Elektronická úřední deska

záznam 10036

zveřejněno: 21.02.2017, 10:06:47 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.03.2017

Usnesení [208 kB]

Další dražba
- podíl 1/2 na nemovitostech, k.ú. Nemotice, okr. Vyškov

záznam 10037

zveřejněno: 21.02.2017, 10:06:47 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.03.2017

Usnesení [208 kB]

Další dražba
- podíl 1/2 na nemovitostech, k.ú. Nemotice, okr. Vyškov

záznam 10028

zveřejněno: 17.02.2017, 10:50:50 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 06.03.2017

Oznámení [32 kB]

Záměr pronajmout
- nebytový prostor ve II. nadzemním podlaží budovy čp. 32 na nám. Svobody 3, Blansko

záznam 10026

zveřejněno: 16.02.2017, 13:03:56 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.02.2017

Veřejná vyhláška [310 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: běžná údržba silnic na území obecního úřadu města Blansko, jako obce s rozšířenou působností

záznam 10025

zveřejněno: 16.02.2017, 13:01:48 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.02.2017

Veřejná vyhláška [166 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, území města Blanska + místní části, údržba komunikací

záznam 10024

zveřejněno: 16.02.2017, 12:59:21 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 08.03.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [123 kB]

Dne 08.03.2017
- Obůrka
- Těchov 4x

záznam 10023

zveřejněno: 16.02.2017, 12:57:58 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 08.03.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [35 kB]

Dne 08.03.2017, Blansko

záznam 10020

zveřejněno: 15.02.2017, 12:51:25 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 20.03.2017

Výroční zpráva za rok 2016 [151 kB]

O činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

záznam 10019

zveřejněno: 15.02.2017, 12:49:44 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 03.03.2017

Ztráty a nálezy [29 kB]

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10013

zveřejněno: 13.02.2017, 10:32:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.03.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [33 kB]

Dne 02.03.2017, Blansko

záznam 10011

zveřejněno: 13.02.2017, 07:10:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22.03.2017

Dražební vyhláška [177 kB]

Dražba
- spoluvlastnický podíl pozemku, k.ú. Blansko

záznam 10010

zveřejněno: 10.02.2017, 10:42:41 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.02.2017

Exekuční příkaz [114 kB]

Prodej podílu 1/8 nemovitostí, k.ú. Brumovice, okres Břeclav

záznam 10009

zveřejněno: 10.02.2017, 10:40:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.02.2017

Usnesení [74 kB]

Odročení dražby
- nemovitosti, k.ú. Sloup v Moravském krasu

záznam 10008

zveřejněno: 10.02.2017, 09:44:11 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 27.02.2017

Veřejná vyhláška [35 kB]

Výzva k vyzvednutí písemnosti
- Nejezchleb Radek, Havlíčkovo nám. 71, Jedovnice

záznam 10006

zveřejněno: 09.02.2017, 13:39:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.02.2017

Veřejná vyhláška [381 kB]

"Blansko - Zborovce - zpevněné plochy v okolí bytových domů Okružní č.p. 1964, Krajní č.p. 1951 a č.p. 1952

záznam 10005

zveřejněno: 09.02.2017, 13:37:29 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.02.2017

Opatření obecné povahy [378 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: pasport obce Kuničky

záznam 10001

zveřejněno: 09.02.2017, 10:41:03 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 20.03.2017

Oznámení [49 kB]

Záměr pronajmout
- nebytové prostory v objektu nám. Republiky 1928/1a, Blansko

záznam 9999

zveřejněno: 08.02.2017, 12:58:13 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23.02.2017

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje [1 MB]

Dne 23.02.2017

záznam 9998

zveřejněno: 08.02.2017, 12:44:11 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [49 kB]

O uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 9997

zveřejněno: 08.02.2017, 12:41:51 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 24.02.2017

Oznámení [51 kB]

Záměr
- pronajmout prostory sloužící podnikání v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko

záznam 9996

zveřejněno: 08.02.2017, 12:38:45 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.02.2017

Veřejná vyhláška [138 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení stavby "úprava (rozšíření) distribuční sítě elektrického vedení NN Klíčová v Blansku - Žižlavicích", žadatel E.ON Distribuce, a.s.

záznam 9995

zveřejněno: 08.02.2017, 12:37:20 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 24.02.2017

Oznámení [76 kB]

Záměr
- odprodat pozemek parc. č. 1854, k.ú. Blansko

záznam 9994

zveřejněno: 08.02.2017, 12:29:35 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 24.02.2017

Oznámení [33 kB]

Záměr
- změnit smlouvu o výpůjčce č. 2005-INV-Poz-S003/Ko-Výp

záznam 9992

zveřejněno: 07.02.2017, 13:06:22 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.02.2017

Veřejná vyhláška [74 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany s pokyny pro zpracování návrhů změn

záznam 9989

zveřejněno: 06.02.2017, 13:35:26 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 31.05.2017

Sdělení [124 kB]

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého dle opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí České republiky č.j. 6462/ENV/14 - 381/630/14

záznam 9988

zveřejněno: 06.02.2017, 13:32:17 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 22.02.2017

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce [48 kB]

Obec Závist

záznam 9987

zveřejněno: 06.02.2017, 13:30:34 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 22.02.2017

Oznámení [32 kB]

Záměr pronajmout
- nebytové prostory na nám. Svobody 6, Blansko

záznam 9985

zveřejněno: 06.02.2017, 10:19:49 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 22.02.2017

Veřejnoprávní smlouva [129 kB]

Obec Vavřinec

záznam 9984

zveřejněno: 06.02.2017, 10:18:48 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 22.02.2017

Veřejnoprávní smlouva [124 kB]

Obec Rudice

záznam 9975

zveřejněno: 01.02.2017, 10:27:39 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 27.02.2017

Oznámení [32 kB]

Záměr pronajmout
- nebytové prostory na ul. Chelčického 32, Blansko

záznam 9974

zveřejněno: 01.02.2017, 07:20:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.05.2017

Nabídka pozemků k pronájmu [21 kB]

záznam 9970

zveřejněno: 30.01.2017, 08:37:53 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.03.2017

Usnesení o nařízení dražebního jednání [55 kB]

Dražba
- nemovitosti po odpadnutí překážky pro odročení

záznam 9967

zveřejněno: 27.01.2017, 09:29:47 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.05.2017

Životní podmínky 2017 [57 kB]

Výběrové šetření v domácnostech

záznam 9948

zveřejněno: 25.01.2017, 13:08:06 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 02.05.2017

Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/18 [39 kB]

záznam 9947

zveřejněno: 25.01.2017, 13:06:11 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 12.04.2017

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/18 [67 kB]

záznam 9946

zveřejněno: 25.01.2017, 13:03:36 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 01.09.2017

Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2017 [35 kB]

záznam 9945

zveřejněno: 25.01.2017, 09:08:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 22.02.2017

Oznámení [37 kB]

Záměr pronajmout
- objekt kulturního domu Těchov čp. 171

záznam 9908

zveřejněno: 12.01.2017, 10:53:40 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 28.02.2017

Oznámení [38 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku parc.č. 886/9, k.ú. Blansko

záznam 9906

zveřejněno: 12.01.2017, 09:35:16 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.02.2017

Usnesení [244 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Lipovec u Blanska

záznam 9905

zveřejněno: 12.01.2017, 09:30:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.03.2017

Usnesení [151 kB]

Opakovaná dražba
- podíl 1/2 na nemovitostech, k.ú. Lažany

záznam 9896

zveřejněno: 09.01.2017, 14:00:12 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 08.03.2017

Usnesení [316 kB]

Dražba
- podíl na nemovitostech, k.ú. Černá Hora

záznam 9893

zveřejněno: 05.01.2017, 12:24:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22.03.2017

Usnesení [241 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Rudice

záznam 9873

zveřejněno: 27.12.2016, 07:30:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23.02.2017

Usnesení [147 kB]

Dražba
- podíl na nemovitosti Drnovice, okres Blansko I.

záznam 9875

zveřejněno: 27.12.2016, 07:30:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23.02.2017

Usnesení [152 kB]

Dražba
- podíl na nemovitosti Drnovice, okres Blansko III.

záznam 9874

zveřejněno: 27.12.2016, 07:30:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23.02.2017

Usnesení [145 kB]

Dražba
- podíl na nemovistosti Drnovice, okres Blansko II.

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.