Zprávy za rok 2022

V pátek 2. prosince proběhne v Horní Palavě kácení stromů

V rámci prací na rekonstrukci komunikace v Horní Palavě a výstavbě přilehlých parkovacích stání proběhne v pátek 2. prosince kácení osmi stromů. Náhradní výsadba za vykácené stromy bude v této lokalitě provedena nejpozději v roce 2023.

1. 12. 2022


Na Palavě proběhne odlov černé zvěře

V části rekreační oblasti Palava proběhne odstřel černé zvěře. Opatření má snížit počty zvířat v oblasti. Divoká prasata již několik let na Palavě působí nezanedbatelné škody, neodradily je ani opakovaně instalované pachové ohradníky. Právě snížení počtu černé zvěře podmiňuje další úpravy povrchu, které město plánuje v prostoru bývalé sjezdovky nad restaurací Myslivna a okolí.

Povolení k odstřelu vydal Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko. Doba platností povolení je do konce mysliveckého roku 2022.

Pověření členové honitby Těchov, kteří budou odlov provádět, jsou odpovědni za dodržování bezpečnostních pravidel při lovu zvěře, nesou náklady spojené s lovem zvěře a patří jim ulovená zvěř. Pro povolený lov černé zvěře neplatí zakázaný způsob lovu – lov černé zvěře pomocí zdrojů umělého osvětlení a zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů.

Žádáme občany, kteří se budou v rekreační oblasti Palava pohybovat, aby dbali na svou bezpečnost a respektovali pokyny myslivců.

30. 11. 2022


Linky náhradní dopravy pojedou až do Rájce-Jestřebí

Z důvodu stavebních prací při budování podchodu na trati Blansko – Rájec-Jestřebí budou linky náhradní autobusové dopravy xS2B a xS2K prodlouženy až do Rájce-Jestřebí v termínu od 2. prosince od 20:00 hodin do 5. prosince do 4:00 hodin. Zastávky budou umístěny na stanovištích 15 a 16 pro příjezd i odjezd ve směru Brno – Blansko – Rájec-Jestřebí. Pro příjezd i odjezd autobusů ve směru Rájec-Jestřebí – Blansko – Brno – Královo Pole bude zastávka na stanovišti 14. Ve směru Rájec-Jestřebí – Blansko – Brno hlavní nádraží mohou cestující přijíždět i odjíždět od zastávky před staniční budovou.

28. 11. 2022


Zastávka Blansko-město ukončí prodej jízdních dokladů

Z důvodu pokračujících prací na modernizaci železniční tratě v Blansku, bude od 29. listopadu ukončen prodej jízdních dokladů v pokladně Českých drah na zastávce Blansko-město. Prodej pro město Blansko bude zajištěn na vlakovém nádraží v dostatečné kapacitě. Poradenství v oblasti elektronických jízdních dokladů zajistí Kontaktní centrum IDS JMK na autobusovém nádraží. 

28. 11. 2022


Autobusy linky č. 152 pojedou podle výlukového jízdního řádu

Autobusová linka č. 152 bude v souvislosti s uzavřením přejezdu u vlakové zastávky Blansko-město jezdit podle výlukového jízdního řádu. Změna bude platit od středy 30. listopadu. Po dobu objížďky, kdy ještě nebude zprovozněné nové přemostění na Staré Blansko, budou autobusy využívat pouze dvě zastávky ve směru na Olešnou – novou zastávku v ulici Komenského nedaleko rušeného přejezdu a zastávku v Brněnské ulici.

Výlukové jízdní řády najdete v tomto odkazu.

23. 11. 2022 | SRM


Městský úřad ruší úřední den v pondělí 28. listopadu

Budova MěÚ Blansko na nám. Republiky 1 a budova na náměstí Svobody 3 budou v pondělí 28. listopadu pro veřejnost uzavřeny. Důvodem jsou plánované práce na zařízeních distribuční soustavy a s nimi související přerušení dodávky elektrické energie v centru města. Z důvodu výpadku dodávek elektřiny nebudou fungovat počítačové systémy městského úřadu, například agendy občanských a řidičských průkazů, pasů nebo registr vozidel, Czech POINT a pokladna. K dispozici během odstávky nebudou ani systémy informační kanceláře Blanka a městské knihovny. Fungovat nebudou ani pevné telefonní linky městského úřadu.

22. 11. 2022


Svoz bioodpadu letos skončí 2. prosince

Poslední svoz biologicky rozložitelného odpadu od rodinných a bytových domů se v letošním roce uskuteční ve 48. týdnu na přelomu listopadu a prosince. V úterý 29. listopadu proběhne v místních částech Olešná, Hořice a Klepačov, ve středu 30. listopadu na území vnitřního města, ve čtvrtek 1. prosince v Lažánkách, v Horní Lhotě a v Dolní Lhotě a v pátek 2. prosince v místních částech Těchov, Obůrka, Češkovice a Žižlavice. Další svozy hnědých kontejnerů se uskuteční až v dubnu 2023. Bioodpad mohou obyvatelé města uložit celoročně v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě nebo v ul. Na Brankách a také v městské kompostárně.

15. 11. 2022 | SRM


Výtěžek koncertu Charita věnuje potřebným

Benefiční koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu pro blanenskou Charitu vynesl 20 345 korun. Benefiční akce se uskutečnila v pátek 4. listopadu v jeskyni Výpustek a připomněla 30 let fungování organizace v regionu. „Výtěžek koncertu věnujeme na nejpotřebnější z regionu,“ uvedl ředitel Oblastní charity Blansko Pavel Kolmačka. Na setkání ve Výpustku také převzalo deset pracovníků Charity ocenění za jejich výjimečnou práci.

13. 11. 2022


Město hledá zájemce o práci v Komisi pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti hledá nové členy. Náplní jejich práce jsou například návštěvy spoluobčanů při příležitosti jejich významných životních jubileí spolu s předáváním blahopřání a dárků od města. Členové Komise pro občanské záležitosti se podílejí také na organizaci obřadů, jako je vítání nově narozených občánků, jubilejních svateb a dalších akcí pořádaných komisí, například oslav Svátku matek, Dne otců apod. Pokud by vás podobná setkání zajímala a naplňovala a máte zájem o členství v komisi, kterou zřizuje Rada města Blanska, kontaktujte vedoucí správního oddělení odboru vnitřních věcí Mgr. Yvonu Havlíčkovou :: 516 775 807 :: 775 877 734 :: havlickova@blansko.cz. Přihlášky lze podávat do 22. listopadu 2022.

Podrobnosti o práci komisí rady města najdete v tomto odkazu.

11. 11. 2022 | VNV


Historický průvod v neděli krátkodobě omezí dopravu v centru města

Řidiči projíždějící v neděli 13. listopadu v době maximálně od 10:45 do 12:15 hodin centrem Blanska musejí počítat s krátkodobým omezením dopravy. Ulicemi v tu dobu bude procházet tradiční historický průvod, který se uskuteční v rámci Vítání svatého Martina. Pěší účastníci, kočáry tažené koňmi a jezdci na koních vyrazí v 11:00 hodin z ulice Svatopluka Čecha, která bude zcela uzavřená. Průvod pak bude pokračovat přes okružní křižovatku na Rožmitálovu ulici, dále přes náměstí Republiky a okružní křižovatku na Sadovou ulici a přes Seifertovu ulici, náměstí Svobody a Bezručovu a Dvorskou ulici dorazí do zámeckého parku. Bezpečnost účastníků bude zajišťovat pořadatelská služba a Městská policie Blansko, která bude usměrňovat dopravu na křižovatkách v trase průvodu.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

11. 11. 2022


Na náměstí Svobody uctí válečné veterány

Město Blansko zve všechny občany na vzpomínkový akt ke Dni válečných veteránů. Akce se uskuteční v pátek 11. listopadu 2022 na náměstí Svobody. V 11:00 hodin představitelé města a zástupci dalších organizací položí věnce k památníku obětí 1. světové války.

9. 11. 2022


Autobusy budou náhradní zastávku na Hořicích využívat až do neděle 13. listopadu

Z technických důvodů a na základě připomínek dopravců dojde v tomto týdnu k dílčím stavebním pracem v prostoru nové autobusové točny na Hořicích. Podle upraveného jízdního řádu budou autobusové spoje po dobu rekonstrukce zastavovat v místě dočasné zastávky na parkovišti u fotbalového hřiště na začátku Hořic. Přesunutá zastávka by podle předpokladu zhotovitele měla fungovat do neděle 13. listopadu do 23:59 hodin. Od pondělí 14. listopadu bude v provozu točna nedaleko kapličky. Děkujeme za pochopení.

Zastávka u kapličky je osazena upozorněním na přesun zastávky.

7. 11. 2022 | SRM


Opravy omezí dopravu Masarykově ulici

Opravy kanalizačních poklopů a vpustí částečně omezí dopravu v prostoru křižovatky ulic Masarykova, Nádražní a Sušilova. Práce budou za provozu probíhat ve čtvrtek 10. a v pátek 11. listopadu 2022. V opravovaném úseku bude snížená rychlost a místy bude zúžená šíře komunikace, prosíme proto řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

7. 11. 2022 | SÚ


Blanenské střední školy zvou na den otevřených dveří

Zájemci o studium, jejich rodiče i veřejnost jsou zváni na Den blanenských středních škol 2022. Tři středoškolské vzdělávací instituce ve městě pořádají den otevřených dveří v pátek 4. listopadu od 9:00 do 17:00 hodin, gymnázium v době od 12:00 do 17:00 hodin. Návštěvníci ve školách dostanou informace o studiu, o přijímacím řízení nebo se seznámí s prostory a vybavením škol.

dod-ss-35588-9037_800.jpg

31. 10. 2022


V Družstevní ulici se v sobotu změní organizace dopravy

Výkopové práce si v sobotu 29. října vyžádají změny v dopravě v Družstevní ulici. Vjezd z ulice Žalkovského bude uzavřen a do Družstevní ulice se tak řidiči dostanou pouze z ulice K. J. Mašky. Provoz v Družstevní ulici bude dočasně obousměrný. Důvodem změn jsou probíhající stavební výkopové práce, které souvisí s realizací podzemní liniové trasy optických kabelů.

druzstevni-57222-5549_800.jpg

26. 10. 2022


Práce na okružní křižovatce se přesouvají na jiný termín

Město obdrželo v úterý 25. října dopoledne informaci, že plánované stavební práce na okružní křižovatce ulice Sadová se Smetanovou ulicí se z důvodu výpadku dodavatelské firmy neuskuteční. Informovaly o tom firmy Metrostav DIZ a SÚS JMK, které měly opravy v termínu od 26. října do 4 . listopadu zajistit. Uzavření křižovatky a vynucené omezení dopravy v centru města se tak ruší. Během dne budou odstraněna všechna již rozmístěná dopravní značení. Autobusové linky i v následujících dnech pojedou podle standardního jízdního řádu. Náhradní termín stavebních prací zatím nebyl stanoven. Město Blansko bylo připraveno plánované uzavírky využít a předláždit zpomalovací pruhy na náměstí Republiky. S ohledem na výše uvedené ovšem nyní i město zamýšlenou rekonstrukci odkládá. Jako praktické se jeví všechny práce provést v jednom termínu, aby se minimalizovaly dopravní omezení. Děkujeme za pochopení. 

25. 10. 2022


Na dětských hřištích na Sportovním ostrově a na Palavě probíhají terénní úpravy

Na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka začaly finální úpravy nového sportoviště pro nejmenší. Na ploše za tribunou stadionu pracovníci odborné firmy provádějí terénní a sadové úpravy a zakládání trávníku. Práce spočívající v údržbě stávajících a doplnění nových herních prvků probíhají také na dětském hřišti v rekreační oblasti Palava. Upozorňujeme návštěvníky, že během prací bude částečně omezený přístup k některým herním prvkům. Děkujeme za pochopení.

24. 10. 2022 | SRM


Na hřbitově se uskuteční tradiční pietní vzpomínka

Komise pro občanské záležitosti, Církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou na Pietní vzpomínku za zesnulé občany. Setkání se uskuteční v neděli 30. října ve 14:30 hodin v areálu městského hřbitova v Blansku. Od 14:00 hodin bude na hřbitově hrát Dechová hudba Blansko.

23. 10. 2022 | VNV


Zveme na připomínku vzniku československého státu

Město Blansko zve všechny občany na vzpomínkový akt ke 104. výročí Dne vzniku samostatného československého státu. Akce se uskuteční v pátek 28. října 2022 na náměstí Svobody. V 10:00 hodin představitelé města a zástupci dalších organizací položí věnce k památníku obětí 1. světové války. Od 9:30 hodin zahraje Dechová hudba Blansko.

22. 10. 2022 | OVV


Pokládka konstrukční vrstvy uzavře točnu autobusů na Hořicích

Upozorňujeme, že ve dnech 21. až 28. října 2022 se v prostoru točny autobusů na Hořicích bude pokládat nosná konstrukční vrstva a následně finální asfaltová vrstva komunikace. Během pokládky konstrukční vrstvy nebude umožněn žádný průjezd nákladních ani osobních automobilů. Žádáme občany o respektování zákazu vjezdu. Svévolný průjezd touto částí stavby může způsobit poškození. Děkujeme za pochopení.

21. 10. 2022 | SRM


Návštěvníci kanceláře Blanka dostanou dárek

Informační kancelář Blanka se v pondělí 24. října připojí k celostátnímu Týdnu turistických informačních center. Každý návštěvník, který v tento den do kanceláře v Rožmitálově ulici přijde, obdrží drobný dárek a může se zúčastnit anketního kvízu o ceny. Otevřeno je od 9:00 do 17:00 hodin.

den-tic-11416-9188_800.jpg

19. 10. 2022 | OVV


Občanům nově slouží elektronická úřední deska

Lidé mohou před budovou radnice na náměstí Svobody využívat elektronickou úřední desku s dotykovou obrazovkou. Kromě úředních dokumentů obsahuje také přehledný kalendář akcí, aktuální zprávy a články, uveřejněné na webových stránkách města. Elektronická úřední deska zatím funguje ve zkušebním režimu.

deska-49197-1487_800.jpg

deska2-90615-4795_800.jpg

18. 10. 2022 | OHS


Sbírka Bílá pastelka v regionu vynesla více než sto tisíc korun

Ve sbírce Bílá Pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých lidé v Blansku darovali 25 598 korun. V celém regionu se během 23. ročníku akce, která se konala od 10. do 12. října, sešlo dohromady 100 184 korun. „Rádi bychom poděkovali dobrovolníkům z řad studentů Střední zdravotnické školy v Blansku, studentů ze Střední pedagogické školy v Boskovicích, našim členům a příznivcům, kteří se letos zapojili do veřejné sbírky Bílá pastelka 2022. Děkujeme všem za pomoc a odvahu předstoupit před zdravou populaci a žádat je o finanční příspěvek,“ uvedla Marie Reková, vedoucí Oblastní pobočky Blansko Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Vybrané peníze poslouží například na nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodicích psů pro nevidomé, výuku speciální práce s počítačem a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, ale i mnoho dalších prospěšných projektů a služeb.

17. 10. 2022


Okružní křižovatku ve Svitavské ulici na jeden den uzavřou reklamační opravy

Okružní křižovatka ve Svitavské ulici u obchodního domu Lidl bude v úterý 18. října uzavřená pro veškerou dopravu. Důvodem úplné uzavírky jsou reklamační opravy poklopu a obrubníků. Obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla (mimo autobusy) povede po ulicích Smetanova, Masarykova a Svitavská. Obousměrná objízdná trasa pro autobusy linkové osobní dopravy povede ulicemi Mahenova, Ant. Dvořáka a Tovární. Průjezd uzavřeným úsekem nebude umožněn ani vozidlům Integrovaného záchranného systému, která budou muset využít objízdnou tras.

Podrobností včetně mapy s uzavírkou a objížďkami najdete v tomto odkazu.

15. 10. 2022


Burza v Blansku představí žákům i jejich rodičům nabídku středních škol

V Dělnickém domě v Blansku se v pátek 14. října od 9:00 do 17:00 hodin koná Burza středních škol. Návštěvníci na jednom místě najdou informace o možnostech středoškolského vzdělání v regionu. Střední školy nabídnou podrobné prezentace i atraktivní představení vyučovaných oborů včetně praktických ukázek. Na akci jsou zváni žáci i jejich rodiče.

Zájemci mohou v pátek 14. října některé střední školy v Blansku také navštívit osobně. Den otevřených dveří pořádají Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Střední škola technická a gastronomická Blansko a Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko.

burza-ss-36045-8252_800.jpg

13. 10. 2022


Ve čtvrtek a v pátek bude uzavřená ulice Dolní Palava

Pokračující rekonstrukce objektu Zámek 3 si od čtvrtka 13. října od 7:00 hodin do pátku 14. října do 15:00 hodin vyžádá uzavírku ulice Dolní Palava. Důvodem je navážení materiálu a zahájení prací na stropní konstrukci objektu. Do ulice Dolní Palava nebude v uvedené dny možné odbočit ze Seifertovy ulice, do ulice Horní Palava se řidiči dostanou přes ulici Úvoz.

Podrobnosti o rekonstrukci najdete na webu města Blanska.

12. 10. 2022 | SRM


Jak vypadá odpad z Blanska? Osvětová akce se ve středu 12. 10. zaměří na třídění

Odstavná plocha u zimního stadionu na Sportovním ostrově bude v úterý 11. a ve středu 12. října mimořádně uzavřená. Na místě se ve středu od 10:00 hodin bude konat osvětová akce zaměřená na třídění odpadu, kterou pořádá společnost EKO-KOM ve spolupráci s městem a svozovou firmou. Veřejnost se na ní může dozvědět, co všechno končí ve směsném komunálním odpadu v Blansku. Zájemci uvidí obsah náhodně vybraných nádob na komunální odpad. Přímo na místě se také dozvědí, jak ještě lépe třídit a šetřit tak nejen životní prostředí, ale i náklady na likvidaci odpadu

11. 10. 2022 | SRM


Bioodpad z místních částí se bude nově vyvážet každý týden

Biologicky rozložitelný odpad z domácností v místních částech se bude svážet častěji. Zatím svozová firma vyprazdňuje hnědé plastové popelnice v místních částech vždy v sudých týdnech v úterý (Olešná, Hořice, Klepačov, Dolní Klepačov), ve čtvrtek (Lažánky, Horní Lhota, Dolní Lhota) a v pátek (Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice). Počínaje 41. týdnem, tedy v týdnu od 10. října, se bioodpad z těchto částí bude svážet navíc také v lichých týdnech, a to vždy ve čtvrtek a v pátek. Svozový vůz tak bude v místních částech jezdit každý týden. Žádáme obyvatele, aby hnědé kontejnery nově přistavovali u svých nemovitostí vždy ve čtvrtek do 6:00 hodin ráno. Nebude-li popelnice vyvezena ve čtvrtek, bude vyvezena v pátek. V tuto chvíli firma nemůže garantovat konkrétní den pro konkrétní místní část.

Vyšší frekvencí vývozu se město snaží vyhovět požadavkům obyvatel místních částí v souvislosti se zvýšenou produkcí biologicky rozložitelného odpadu v podzimních měsících. Rozšíření svozových dnů potrvá do 48. týdne, tj. do 2. prosince. V něm se svoz bioodpadu z domácností uskuteční v tomto roce naposledy.

8. 10. 2022 | SRM


Na Češkovicích v pondělí 10. října nepoteče pitná voda

Vodárenská akciová společnost a. s. oznamuje, že z důvodu opravy havarijního stavu vodovodního řadu bude v pondělí  10. října přerušena dodávka pitné vody v místní části Češkovice. V předpokládané době od 8:00 do 14:00 hodin nepoteče pitná voda v hotelu Panorama a domech č. 99č. 179 až 275.

6. 10. 2022


Od úterý 4. října bude pro automobilovou dopravu uzavřen mostek v Horní Palavě

Rekonstrukce chodníku v Horní Palavě uzavře od úterý 4. října mostek přes Palavský potok u workoutového hřiště. Stavební práce zhruba na šest týdnů zcela omezí automobilovou dopravu, přechod pro pěší umožní po dobu oprav provizorní lávka

Úsek komunikace se smíšeným provozem, která spojuje centrum města s rekreační oblastí Palava, nyní prochází celkovou rekonstrukcí. Dochází ke kompletní opravě vodovodního a kanalizačního potrubí, chodník získá nový povrch, parkovací stání a veřejné osvětlení. Součástí rekonstrukce je také oprava dvou mostků přes potok u workoutového hřiště a poblíž budovy Apartmánů Sedlák.

3. 10. 2022 | SRM


Lidé se seznámí s činností Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy pořádá den otevřených dveří. Veřejnost se může seznámit s činností zařízení a s jeho nabídkou poskytovaných služeb ve středu 5. října od 10:00 do 16:00 hodin. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy sídlí v budově mateřské školy v ulici Údolní 8 v Blansku. Jejím posláním je poskytovat odbornou pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, kterou nedokážou sami zvládnout. Služby poradny jsou určeny široké veřejnosti z regionální oblasti Blanenska a Boskovicka a jsou bezplatné.

Více o činnosti poradny najdete v tomto odkazu.

2. 10. 2022 | SOC


Dlužníci mohou využít Milostivé léto II

Město Blansko upozorňuje dlužníky, jejichž dluh je evidován a vymáhán prostřednictvím soudního exekutora, na možnost jeho splacení v rámci tzv. Milostivého léta II. Dlužník musí uhradit (dluh) jistinu a poplatek soudnímu exekutorovi ve výši 1500 Kč (+ DPH ve výši 315 Kč, pokud je soudní exekutor plátce DPH). Dlužník tak ušetří vysoké náklady na exekuci, které mu vznikly v průběhu let. Vše ostatní jako jsou úroky, penále, příslušenství dluhu, případně další poplatky apod., se po úhradě jistiny (dluhu) a poplatku odpustí. Dlužník musí své dluhy uhradit do 30. listopadu 2022.

V případě města se tato možnost týká zejména pokut a nájemného z bytů a nebytových prostor. O tom, zda váš dluh spadá pod tzv. milostivé léto II, obdržíte informaci na MěÚ Blansko, pokuty tel. 516775121 (122), nájmy 516775151.

Poradenství poskytuje také blanenská Charita.

ml-charita-86650-5227_800.jpg

milostive-leto-ii-84552-6959_800.jpg

1. 10. 2022 | FIN


Hasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu dostanou voliči až ve volební místnosti

Druhé kole voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti zůstávají stejné jako v prvním kole. Jejich seznam najdete v tomto odkazu. Hlasovací lístky se předem neroznáší do schránek. Voliči je obdrží až ve volební místnosti.

Ve druhém kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR budou voliči v obvodu č. 49 – Blansko rozhodovat mezi Jaromírou Vítkovou, která je kandidátkou stran KDU-ČSL, ODS a TOP 09 a současnou senátorkou, a Antonínem Žirovnickým za hnutí ANO 2011. 

28. 9. 2022 | OHS


Blansko ve středu 28. září hostí Půlmaraton Moravským krasem. Běhy omezí dopravu

Na náměstí Republiky se ve středu 28. září sejdou účastníci letošního ročníku Půlmaratonu Moravským krasem. Po slavnostním zahájení ve 12:30 hodin nejprve společně vyběhnou běžci Dětského půlmaratonu a účastníci Lidového běhu na 800 metrů. Ve 13:00 hodin přijde na řadu Běh městem a Běh mladých na 2,4 kilometrů. Hlavní běh – Půlmaraton Moravským krasem – pak odstartuje ve 14:00 hodin. Vyhlášení vítězů rámcových běhů je na programu ve 14:20 hodin, vyhlášení výsledků půlmaratonu pak v 17:00 hodin. Akci, která se koná pod záštitou starosty Blanska Jiřího Crhy a za finanční podpory města, zakončí ve 20:00 hodin slavnostní ohňostroj.

Půlmaraton Moravským krasem omezí dopravu v centru města i na trati hlavního běhu k Punkevním jeskyním. Uzavřené zůstane náměstí Republiky i část ulice Vodní. Další dopravní omezení jsou plánovaná mezi 6:00 a 21:00 hodin, většinou ale až v odpoledních hodinách vždy v souvislosti s konkrétním závodem a jen na nezbytně nutnou dobu. Podrobnosti k dopravním omezením najdete v tomto odkazu.

pmk-plakat-45025-1117_800.jpg

pmk-mapa-82549-9608_800.jpg

27. 9. 2022


Projekty do participativního rozpočtu lze podávat už jen do pátku

Už jen posledních pár dní zbývá do uzávěrky letošního čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Projekty lze podávat do pátku 30. září. Náměty na vylepšení veřejného prostranství nebo budov v majetku města může podat každý občan starší 18 let. O tom, který projekt se bude z rozpočtu města nakonec realizovat, rozhodnou ještě letos na podzim v hlasování občané Blanska. Na realizaci projektu město vyčlenilo 700 tisíc korun, o sto tisíc víc než v minulých ročnících.

Formulář pro podání návrhu najdete na webu města.

Podrobnosti o participativním rozpočtu najdete v tomto odkazu.

paro-21104-3056_800.jpg

26. 9. 2022 | FIN


Městský Den seniorů nabídne koncert i lekci severské chůze

Dělnický dům bude v pátek 30. září hostit městskou oslavu Dne seniorů. Akci slavnostně  zahájí ve 14:30 hodin představitelé města, od 14:45 do 16:45 pak bude následovat kulturní program, ve kterém se představí Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou. V rámci doprovodného programu se zájemci mohou vydat v 9:00 hodin z Městského klubu důchodců na lekci severské chůze. Od 14:00 do 15:00 hodin pak bude v hale Dělnického domu k dispozici stánek Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde si senioři například mohu nechat změřit tlak a získat řadu užitečných informací.

mdsbk-53950-5951_800.jpg

25. 9. 2022 | SRM


Cesta k zahrádkářské kolonii v Hluchově se opravuje

Opravy další části cesty uzavřou ve čtvrtek 22. září a v pátek 23. září příjezd do zahrádkářské kolonie v Hluchově. Dělníci navazují na loni opravený úsek a dokončují část vedoucí od opraveného mostku k železničnímu přejezdu. Kvůli stavebním pracem, pohybu těžké stavební techniky a pokládce bude uzavřený průjezd místem od čtvrtečních 11:00 hodin do pátku 15:00 hodin

21. 9. 2022 | SRM


Volební místnost v Horní Lhotě najdou voliči na jiné adrese

Voliči ve volebním okrsku č. 2, který zahrnuje Horní Lhotu a ulice Ericha Roučky, Březinky 23–29 lichá, 38–48 sudá a Poříčí 42, 44, budou v nadcházejících komunálních volbách 24. a 25. října a ve volbách do Senátu, které mohou pokračovat také 30. září a 1. října,  hlasovat v nové volební místnosti. Dosud volby probíhaly v místnosti občanské aktivity. Nově se volby uskuteční v budově s č.p. 127 (budova firmy Cergo, někdejší restaurace a sídlo firmy Bois).

Kompletní přehled míst pro hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí i ve volbách do Senátu a další potřebné informace najdete na webu města Blanska v sekci Volby v roce 2022.

19. 9. 2022 | OHS


V úterý 20. září dopoledne bude uzavřená ulice Dolní Palava

Pokračující rekonstrukce objektu Zámek 3 si v úterý 20. září vyžádá krátkodobou uzavírku ulice Dolní Palava. S omezením musejí řidiči počítat v době od 7:00 do 12:00 hodin. Důvodem uzavírky je betonáž základových konstrukcí budovy Zámek 3. Ulici Dolní Palava budou využívat k příjezdu a stání domíchávače betonu.

Podrobnosti o rekonstrukci najdete na webu města Blanska.

19. 9. 2022 | SRM


Návrat do Býčí skály připomene objevy Jindřicha Wankla

Objevy v jeskyni Býčí skála, které před 150 lety učinil badatel Jindřicha Wankel, připomene v sobotu 17. září program v Josefovském údolí u Adamova. Setkání nese název Návrat do Býčí skály a jako hlavní bod návštěvníkům slibuje zábavně-vědeckou rekonstrukci návratu bohyně na rituálním voze do jeskynní svatyně v doprovodu halštatských elit a bojovníků. Slavnostní průvod k jeskyni vyjde ve 13:00 hodin. Program před jeskyní a v jejím blízkém okolí ale začne již v 10:00 hodin. Návštěvníkům  nabídne například ukázky pravěkých řemesel, odívání a soubojů, dále hudbu, přednášky nebo degustaci pravěkého piva a řadu dalších lákadel. Kulturní program na louce před jeskyní moderuje herec Tomáš Hanák.

Užitečné informace o akci nabízí webové stránky Muzea Blanenska.

Přečtěte si více o Návratu do Býčí skály v tomto článku.

16. 9. 2022


Od čtvrtka řidiči znovu projedou přes Brněnskou ulici na Olešnou

Brněnská ulice bude od čtvrtka 15. září opět průjezdná. Vyloučení dopravy si vyžádala stavba nové okružní křižovatky a parkoviště pod Synthonem a příprava na její napojení na stávající komunikaci. Řidiči nyní opět projedou po Brněnské ulici ve směru na Olešnou a Hořice. Na své obvyklé trasy se vrátí také autobusová doprava. Nový kruhový objezd a přilehlé parkovací plochy bude možné využívat od prosince. 

13. 9. 2022


Na rondelu ve Svitavské ulici bude částečně omezená doprava

V souvislosti se stavbou nového přemostění na Staré Blansko bude od středy 14. září krátkodobě omezen průjezd přes okružní křižovatku u obchodního centra Lidl ve Svitavské ulici. Důvodem je zahájení prací na zásypu opěry nového mostu. Přes rondel budou na staveniště najíždět a vyjíždět nákladní automobily s materiálem a bude tak docházet ke krátkodobým omezením dopravy v řádu několika minut. Práce vyžadující dočasná dopravní omezení potrvají asi týden.

13. 9. 2022


Na Klepačově a na Těchov se jezdí po novém asfaltu

Krajská správa a údržba silnic dokončila rekonstrukce dvou úseků silnic na území města. Po novém asfaltovém povrchu se už jezdí mezi Blanskem a Těchovem. Dělníci o víkendu položili novou vrstvu také na vozovce v Dlouhé ulici na Klepačově. V následujících dnech přijdou na řadu ještě dokončovací práce a vyznačení vodorovného dopravního značení.

silnice-73354-3728_800.jpg

silnice-24576-6499_800.jpg

kelapcov-silnice-83684-7907_800.jpg

kelapcov-silnice-37761-8423_800.jpg

kelapcov-silnice-79239-5705_800.jpg

kelapcov-silnice-55300-9461_800.jpg

silnice-24357-6662_800.jpg

silnice-87000-8605_800.jpg

12. 9. 2022


Do blanenských základních škol nastoupily více než dva tisíce žáků

Do čtyř základních škol zřizovaných městem Blanskem ve školním roce 2022/2023 nastoupilo 2056 žáků, což je asi o stovku více než v minulém školním roce. Z toho v prvních třídách bylo 249 dětí. Dalších 28 dětí navštěvuje dvě přípravné třídy. Do mateřských škol zřizovaných městem Blanskem v tomto školním roce nastoupilo 614 dětí.

Základní škola Počet žáků celkem Počet žáků  v 1. ročníku  
ZŠ a MŠ Dvorská  527  85  
ZŠ Erbenova 492 45  
ZŠ TGM  540 42 + 1 třída přípravná – 14 žáků
ZŠ a MŠ Salmova 497 77 + 1 třída přípravná – 14 žáků

Údaje k 1. září 2022

Mateřská škola Počet dětí
MŠ Divišova 74
MŠ Dvorská 96 132
MŠ Rodkovského 182 
MŠ Údolní 97 
MŠ Těchov 26
ZŠ a MŠ Salmova  50
ZŠ a MŠ Dvorská 53

Údaje k 1. září 2022

7. 9. 2022 | SRM


V ulici Horní Palava ve čtvrtek nepoteče voda

Vodárenská akciová společnost a.s. oznamuje, že z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu bude ve čtvrtek 8. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v Blansku v ulici Horní Palava č. 7 až č. 35, lichá čísla.

7. 9. 2022


Zastupitelstvo města bude zasedat v úterý 13. září

Zastupitelé města Blanska se v úterý 13. září sejdou na svém 17. zasedání, které bude zároveň posledním v tomto volebním období. Jednání se koná od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na náměstí Republiky. Na programu bude třicítka bodů.

Zasedání zastupitelstva města je přístupné veřejnosti, k dispozici bude také internetový on-line přenos. Podklady pro jednání zastupitelů jsou k dispozici na webu města.

6. 9. 2022 | SEKR


Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o dotace na rok 2023

Rada města Blanska vyhlásila dotační program pro rok 2023 Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podávat od 3. října 2022 do 14. října 2022. K tomuto datu musí být žádost doručena v tištěné podobě, její předání k poštovní přepravě nestačí.

Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh je možné doručit prostřednictvím podatelny MěÚ Blansko, doporučeně poštou, osobně v úředních hodinách na pracovišti Centra pro podporu komunitního plánování Blansko odboru SOC, kancelář č. 31, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko, po předchozí telefonické domluvě lze i mimo úřední hodiny, a ve shodné podobě také elektronicky na e-mailovou adresu: komunitniplanovani@blansko.cz.

Cílem dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb (dále jen „registr“) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).

Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2023 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko. Podmínkou je, že projdou hodnocením dle Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2023 – 2024 a Kritérii financování sociálních služeb v jihomoravském kraji pro rok 2023.

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách a zařazeni do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2023 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2023 s platným pověřením k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu.

Individuální konzultace jsou poskytovány po předchozí telefonické domluvě.

Zjistěte si více o dotačnímu programu

Žádost o dotaci na sociální služby 2023

5. 9. 2022 | SOC


Město pronajme kancelář v budově na ulici K. J. Mašky

Město Blansko nabízí k pronájmu nebytový prostor ve III. nadzemním podlaží budovy č p. 1413 na ulici K. J. Mašky 2, Blansko (pozemek parc. č. st. 1451-zast. plocha v k.ú. Blansko). Jedná se o kancelář o výměře 21 m² + ostatní (chodba a WC) o výměře 7,56 m².

Žádosti o pronájem musí obsahovat: jednoduchý podnikatelský záměr, návrh nájemného v Kč/měsíc  (nájemné je osvobozeno od DPH, energie jsou hrazeny zvlášť), kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku. 

Písemné žádosti se podávají na adresu: MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „K.J. Mašky – NEOTVÍRAT“ do 20. září 2022 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Oznámení záměru pronájmu najdete v tomto odkazu,

kancelar-11148-2950_800.jpg

kancelar-88459-6909_800.jpg

kancelar-48348-2224_800.jpg

3. 9. 2022 | SRM


Změna termínu svozu nebezpečných odpadů na Klepačově

Upozorňujeme na změnu termínu svozu nebezpečných odpadů na Klepačově. Důvodem je pokládání finální asfaltové vrstvy na průtahu obcí. Místo původně oznámené soboty 10. září se tak svoz uskuteční již v pátek 9. září v době od 15:00 do 15:30 hodin. Stanoviště se nemění a sběr nebezpečných odpadů proběhne u kulturního domu. 

Termíny svozu nebezpečných odpadů najdete v tomto odkazu.

2. 9. 2022 | SRM


Začíná oprava spojnice Blanska s Těchovem

Rekonstrukci komunikace č. III/37440, která spojuje blanenské sídliště Podlesí s místní částí Blansko Těchov, zahájí ve čtvrtek 1. září Správa a údržba silnic. Stavba bude probíhat za provozu do 11. září, průjezd bude zajištěn po polovinách, provoz bude řízen semafory. V době od 12. září až 20. září budou na novém povrchu probíhat ještě dokončovací práce související s vodorovným dopravním značením či dosypáním krajnic. Náklady na nový povrch přijdou na necelých pět milionů korun.

29. 8. 2022


V září se uskuteční svoz rozměrných a nebezpečných odpadů

Během září se v ulicích Blanska i v místních částech objeví velkoobjemové kontejnery na ukládání rozměrných odpadů. Přesný rozpis termínů a míst je zveřejněný na stránkách odboru správy a rozvoje města.

V září se koná také svoz nebezpečných odpadů. Mobilní sběr tohoto typu odpadů se uskuteční ulicích města i v místních částech podle zveřejněného rozpisu.

Připomínáme, že občané Blanska mohou rozměrný odpad i nebezpečné odpady ukládat po celý rok také ve sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách.

26. 8. 2022 | SRM


Blansko si připomene okupaci ze srpna 1968

Audionahrávkou složenou z archivních záznamů rozhlasového vysílání, které v srpnu 1968 posluchačům oznamovalo vstup vojsk Varšavské smlouvy na území tehdejšího Československa, si i Blansko letos připomene 54. výročí srpnové okupace. Zapojuje se tak do celostátní kampaně, jejímž smyslem je podpora občanské soudržnosti a solidarity s napadenými národy. Nahrávka obsahující autentický záznam dobového vysílání zazní v neděli 21. srpna v 17:00 hodin v obecních rozhlasech po celé zemi. Blansko ji sdílí na webových stránkách města a rozešle ji také prostřednictvím Mobilního rozhlasu.

Poslechněte si relaci složenou z archivních záznamů

hlaseni-69-98560-5186_800.jpg

21. 8. 2022


Začíná oprava průtahu Klepačovem

Práce na opravě průtahu Klepačovem začnou v pondělí 22. srpna. Správa a údržba silnic, která má silnici III/37443 ve své správě, je zatím bude provádět za provozu. Dělníci zajistí frézování stávajícího povrchu ulice Dlouhá, opravy přídlažby, v plánu je výšková úprava vodovodních uzávěrů, vpustí a šachet a podobně. Silniční provoz zatím zůstane zachovaný, stavebníci vždy označí místa, na nichž budou pracovat.

K úplné uzavírce pak dojde o víkendu od 10. do 11. září 2022, na kdy je naplánovaná pokládka obrusné vrstvy vozovky. Rekonstrukce komunikace v úseku od odbočky na Statek Samsara až k bývalému obchodu na točně potrvá do poloviny září. Náklady vyjdou zhruba na 2,5 milionu korun.

19. 8. 2022


Nemocnice Blansko opět nabízí očkování proti covidu-19

Nemocnice Blansko obnovila provoz očkovacího místa pro vakcinaci proti onemocnění covid-19. Očkování původní vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech probíhá v alergologické ambulanci, která se nachází v přízemí budovy B naproti laboratořím. Zájemci o očkování se musí nejprve registrovat na očkovacím portálu. Objednací termíny budou směřovány vždy na pátek, aby v ostatních dnech mohl být zajištěn provoz ambulance alergologie.

19. 8. 2022


Příprava na výsun nového přemostění finišuje

Poslední přípravné práce nyní dokončují dělníci na stavbě nového mostu na Staré Blansko. Přemostění, které má překlenout řeku Svitavu i železniční trať a spojit dvě oddělené části města, by se mělo začít vysouvat do konce tohoto týdne. Původně plánovaný termín opozdily výpadky v dodávkách materiálu, zejména oceli, tropické letní teploty, kvůli nimž stavaři nemohli pracovat nonstop 24 hodin i práce na dodatečném statickém zajištění výsuvné dráhy, s nímž projekt původně nepočítal. Pro umístění mostu nad kolejiště a řeku zhotovitel, firma Metrostav DIZ, zvolil netradiční metodu. Dělníci celou mostní konstrukci smontovali na pravém břehu řeky Svitavy, nyní ji s využitím tlačného zařízení a výsuvných ložisek budou vysouvat po pomocné konstrukci na druhý břeh. Dodatečné statické založení výsuvné dráhy, k níž zhotovitel přistoupil na základě geologického průzkumu, by mělo skončit v řádu dnů. Most se pak bude vysouvat vždy v noci, kdy na kolejích nejezdí vlaky, tedy mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Na levý břeh Svitavy by měl most usednout do konce srpna.

Jak práce pokračují můžete sledovat na webkameře města

premosteni-vysun-60935-2267_1600.jpg

17. 8. 2022


Lidé se podívají do modernizovaného tunelu

Zájemci se mohou seznámit s postupem modernizace železničního koridoru mezi Brnem a Blanskem. Správa železnic pro ně připravila prohlídky tunelu č. 8/2, které se uskuteční v sobotu 3. září od 9:00 hodin. Návštěvníky čeká komentovaná prohlídka tunelu a dostanou také aktuální informace o celé stavbě. Prohlídku je nutné předem rezervovat na e-mailu: rezervace@spravazeleznic.cz.

prohlidka-tunel-16813-2174_800.jpg

15. 8. 2022


Obyvatelé Blanska mohou třídit také kovový odpad

V ulicích Blanska jsou nově rozmístěné kontejnery na třídění kovových odpadů. Označené sběrné nádoby obyvatelé zatím najdou na pěti stanovištích ve městě. Do šedých kontejnerů lze vhazovat plechovky od nápojů, plechovky od potravin a ostatní kovové předměty z domácnosti.

Kovový odpad je možné odevzdávat také v obou sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách.

kontejner-61554-2708_800.jpg

kovy-43435-7362_800.jpg

10. 8. 2022 | SRM


Brněnská ulice se kvůli stavbě částečně uzavře

Stavba nové okružní křižovatky související s novým přemostěním na Staré Blansko si vyžádá uzavírku části Brněnské ulice. Uzavřen bude pouze krátký úsek od domu č. 19 po budovu č. 32, tedy od křižovatky s místní komunikací Na Brankách po budovu Synthonu. Průjezd křižovatkou ulic Brněnská a Na Brankách zůstane zachovaný, průjezdný bude také zbytek Brněnské ulice. Úplná uzavírka potrvá od pondělí 15. srpna 2022 do středy 14. září 2022.

Vozidlům Integrovaného záchranného systému bude průjezd uzavřeným úsekem Brněnské ulice umožněn. Obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla včetně autobusů povede po silnicích II/374, II/379 a III/37937 přes Svatou Kateřinu a Olešnou. Autobusové zastávky Blansko, Brněnská; Blansko, Synthon a Blansko, rozvodna točna budou po dobu uzavírky pro oba směry zrušeny bez náhrady.

Situační plánek uzavírky v pdf

8. 8. 2022 | SÚ


V centru Blanska ve čtvrtek nepoteče pitná voda

Vodárenská akciová společnost a.s. oznamuje, že z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu bude ve čtvrtek 11. srpna 2022 v době od 8:00 do 16:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v Blansku na náměstí Republiky č. p 2, 4, 6 a 8, v ulici Rožmitálova č. p. 5 a 7 a na Wankově náměstí č. p. 2 a 3. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena u obchodního domu Albert v Rožmitálově ulici.

7. 8. 2022


Od pondělí se kvůli rekonstrukci uzavře Salmův jez

Povodí Moravy s.p. oznamuje, že od pondělí 8. srpna do konce listopadu letošního roku bude pro veřejnost uzavřená lávka pro pěší na Salmově jezu na řece Svitavě. Důvodem je celková rekonstrukce jezu. Opravovat se budou betonové prahy a plochy, kamenné dlažby, schodiště, opěrné zdi a strojovny. Z řeky Svitavy budou v přilehlém úseku odtěženy sedimenty a opraveny nátrže. Povodí Moravy s.p. prosí občany, aby se z důvodu bezpečnosti po dobu uzavření lávky v prostoru stavby nepohybovali a využívali jiné trasy.

jez-59171-5681_800.jpg

jez-43258-6556_800.jpg

jez-41892-7296_800.jpg

jez-93587-7591_800.jpg

5. 8. 2022 | ŽP


V komunálních volbách v Blansku bude kandidovat devět stran a hnutí

O přízeň voličů v komunálních volbách v Blansku se bude ucházet devět volebních stran a hnutí, což je o jeden volební subjekt méně než před čtyřmi roky. O registraci kandidátních listin v pondělí 1. srpna rozhodl Městský úřad Blansko. Rozhodnutí o registraci kandidátek jsou po jejich doručení zmocněncům stran a hnutí zveřejněná na úřední desce.

Losování čísel pro kandidátní listiny se uskuteční v pondělí 8. srpna. Složení jednotlivých kandidátek bude zveřejněno na webu Českého statistického úřadu: www.volby.cz.

V Blansku budou voliči vybírat mezi kandidátkami devíti volebních stran a hnutí. Konkrétně se jedná o tyto subjekty (v abecedním pořadí): ANO 2011, Česká pirátská strana, Česká strana sociálně demokratická, FÓRUM Blansko, KDU-ČSL, Komunistická strana Čech a Moravy, Občanská demokratická strana, SPD a nezávislí pro Blansko a VOLBA PRO BLANSKO S PODPOROU STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH.

Městský úřad Blansko rozhodl ve středu 3. srpna o registraci kandidátů do prvního kola senátních voleb. V obvodu č. 49 Blansko budou voliči vybírat mezi sedmi kandidáty. V roce 2016 to bylo devět kandidátů.

V obvodu č. 49 Blansko své kandidáty do prvního kola senátních voleb vyslaly tyto subjekty (v abecedním pořadí): ANO 2011, Česká pirátská strana, Česká strana sociálně demokratická, SPOLU (ODS + KDU-ČSL + TOP 09), Svoboda a přímá demokracie (SPD), Starostové a nezávislí a Strana soukromníků České republiky.

Losování čísel pro kandidátní listiny se uskuteční v pondělí 8. srpna. Jména kandidátů budou zveřejněna na webu Českého statistického úřadu: www.volby.cz.

Informace o komunálních i senátních volbách v Blansku najdete v tomto odkazu.

Termín komunálních voleb:

-        pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin

-        sobota 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin

Termín prvního kola senátních voleb:

-        pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin

-        sobota 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin

Termín pro případné druhé kolo senátních voleb:

-        pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin

-        sobota 1. října 2022 od 8:00 do 14:00 hodin 

4. 8. 2022 | OHS


U Kauflandu začala stavba nové okružní křižovatky

Na křižovatce ulic Poříčí a Na Řadech začaly práce na stavbě nového kruhového objezdu. Okružní křižovatka bude sloužit pro dopravní napojení obchodního centra, které vzniká na místě bývalých skleníků.

Řidiče během stavby rondelu čekají omezení, konkrétně částečná uzavírka silnice II/374 a úplná uzavírka místní komunikace Na Řadech v úseku od Kauflandu po křižovatku se silnicí II/374. Staveništěm bude možné projet kyvadlově po silnici II/374, průjezdný bude vždy jen jeden jízdní pruh. Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Řidiči budou moci využít také alternativní trasu přes ulici Ericha Roučky, ulici Pražskou a Bezručovu. Omezení potrvá do 30. září 2022.

krizovatka-52988-6992_800.jpg

krizovatka-32582-2356_800.jpg

krizovatka-84488-7377_800.jpg

2. 8. 2022


V části Klepačova ve čtvrtek nepoteče pitná voda

Vodárenská akciová společnost a.s. oznamuje, že z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu bude ve čtvrtek 4. srpna 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v místní části Klepačov v ulici Dlouhá od č. 131 po č. 52 a v ulici Polní. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena na točně autobusu. . 

2. 8. 2022


Dopravní hřiště se otevřelo pro veřejnost

Na návštěvu dětského dopravního hřiště se můžete s vlastním kolem, odrážedlem či koloběžkou vydat v pondělí 18. a v úterý 19. července. Pro děti mladší šesti let bude přístupné od 9:00 do 12:00 hodin, stejně tak příští týden opět v pondělí 25. a v úterý 26. července. Děti starší šesti let mohou v praxi trénovat pravidla silničního provozu 18., 25. a 27. července 2022 vždy od 13:00 do 17:00 hodin.

Dopravní hřiště bude veřejnosti k dispozici také v srpnu. Dětem do šesti let ve dnech 2., 3., 9., 16., 17., 23. a 29. srpna od 9:00 do 12:00 hodin, starším dětem se dopravní hřiště otevře 3., 4., 11., 17., 18. a 30. srpna od 13:00 do 17:00 hodin. Vždy je třeba mít s sebou ochrannou přílbu a přijít v doprovodu osoby starší 18-ti let.

dopravni-hriste-27789-8719_800.jpg

dopravni-hriste2-78550-8111_800.jpg

O prázdninách se na dětském dopravním hřišti budou konat také Dny otevřených dveří, pořádané aktivem BESIP při městském úřadu Blansko ve spolupráci s Českým červeným křížem, městskou policií, Krajským úřadem JMK a dalšími. Ti se postarali o zajímavý program i soutěže. Děti starší šesti let si na dopravním hřišti 21. července a 25. srpna od 12:00 do 18:00 hodin budou moci vyzkoušet jízdu podle pravidel silničního provozu, jízdu zručnosti, test ze znalostí pravidel nebo se mohou naučit základy první pomoci. Podmínkami účasti jsou vlastní kolo, ochranná přilba a doprovod osoby starší 18-ti let. 

dh-cervenec-65857-4264_1600.jpg

dh-srpen-69924-5802_1600.jpg

dh-dod-23657-9212_1600.jpg

18. 7. 2022 | VNV


Dětské hřiště na Písečné má za sebou úpravy

Na dětském hřišti v ulici Pod Javory na sídlišti Písečná skončila první etapa úprav, které zajistí větší bezpečnost návštěvníků. Původně nestabilní svah, který odděluje dvě části areálu, nově zpevňují betonové palisády. Na hřišti přibylo také bezpečností zábradlí a byly provedeny opravy jednotlivých prvků podle závěrů revizní zprávy. Úpravy svahu budou pokračovat doplněním zeleně a v plánu jsou také nátěry laviček v areálu.

Změnilo se i vybavení dětského hřiště. Nevyhovující prvky ve spodní části nahradily nové hrazdy.

hriste-pisecna-56614-3506_800.jpg

hriste-pisecna-95155-2330_800.jpg

hriste-pisecna-79521-9665_800.jpg

16. 7. 2022 | SRM


Oprava komunikace na Hořicích za více než 9 milionů vyvolala změny v parkování

Generální oprava povrchu komunikace vedoucí od autobusové točny na Hořicích kolem zahrádkářské kolonie až po ranč U Strakatého koně už se naplno rozběhla. Dělníci už odfrézovali stávající povrch a odklízejí recyklát. Práce se tak neobejdou bez dopravních omezení. Prosíme motoristy, aby využívali značené parkoviště na začátku obce. Část prostoru blíže k silnici je vyčleněna pro autobusy, osobní automobily mohou parkovat v zadní části parkovací plochy. Komunikace na Hořicích je pro motorová vozidla uzavřená, v naléhavých případech je vjezd možný pouze po dohodě se stavbou. Pro pěší zůstává přístup k domům po celou dobu stavby zachovaný. 

Součástí prací, které si vyžádají více jak devítimilionové náklady, je také rekonstrukce povrchu vlastní autobusové točny. Autobusová zastávka se tak přesunula, po dobu stavby bude na parkoviště na začátku Hořic. Hotovo by mělo být do konce září. 

parkovani-horice-80360-4406_800.png

15. 7. 2022 | SRM


Ve městě přibyly další kontejnery na použité oleje a tuky

Obyvatelům Blanska se rozšířily možnosti, kam odkládat použité potravinářské oleje a tuky. V ulicích teď přibylo dalších pět kontejnerů na tento druh odpadu. Dohromady jich tak je ve městě rozmístěno celkem deset. Připomínáme, že použité oleje a tuky je nutné do kontejnerů odkládat v uzavřených PET lahvích. 

Seznam rozmístění kontejnerů najdete zde.

oleje-kontejnery-42840-7920_800.jpg

13. 7. 2022 | SRM


Práce na novém workoutovém hřišti na Palavě finišují

Těsně před dokončením je nové workoutové hřiště, které vzniká poblíž minigolfu v rekreační oblasti Palava. Nové cvičební prvky si zájemci budou moci vyzkoušet v nejbližších dnech. Nyní ale zatím prosíme veřejnost o trpělivost, nepoužívejte prvky před finálním dotvořením dopadové plochy. Aktuálně se prvky nacházejí cca o 40 centimetrů výše než je plánované po finalizaci povrchu, mohlo by tak dojít ke zranění. Prosíme také o zvýšenou opatrnost v okolí hřiště při pohybu těžké techniky, která bude navážet kačírek. O dokončení hřiště vás budeme informovat.

workout-palava-ii-69266-9250_800.jpg

workout-palava-ii-94573-4932_800.jpg

12. 7. 2022 | SRM


Testovací centrum v Chelčického ulici je stále v provozu

Testovací centrum Českého červeného kříže v Chelčického ulici je stále k dispozici každý všední den od 7:30 do 9:30 hodin, testování je možné i bez objednání. Ti, kteří projdou antigenním testem, na místě obdrží certifikát s jeho výsledkem. U PCR testů zatím stále platí, že výsledek otestovaní obdrží v den testování ve večerních hodinách. Bohužel, při současném vývoji situace, je nutné dbát zvýšené ostražitosti, proto pracovníci testovacího centra žádají o důsledné nošení respirátorů při odbavení na testovacím centru, i když tato povinnost již není obecně dána. 

Testování obojího typu probíhá bez omezení věku od dětí po seniory, o PCR test mohou žádat jak samoplátci, tak zájemci se žádankou vystavenou lékařem nebo hygienickou stanicí. 
Při současném trendu, zdravotníci doporučují mít z důvodu cestování vždy sjednané připojištění COVID a tímto předcházet případným nepříjemným situacím spojeným s nenadálým onemocněním. 

4. 7. 2022


Ministerstvo vnitra připomíná možnost cestování do zemí Evropské unie jen s občanským průkazem

Ministerstvo vnitra registruje v souvislosti s letní sezónou zvýšený počet žádostí o vydání cestovních dokladů. Vzhledem k dřívějšímu omezení cestování kvůli pandemii covid-19 je zájem o nové pasy vyšší než jindy. Ministerstvo tedy připomíná všem žadatelům, že do členských států Evropské unie, mezi které patří oblíbené přímořské destinace jako jsou Chorvatsko, Řecko, Bulharsko, Španělsko, Itálie a další, je možné vycestovat pouze s platným občanským průkazem. Lhůty pro jeho převzetí jsou oproti cestovním pasům podstatně kratší. Kromě států Evropské unie, umožňují vstup na občanský průkaz také Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republikaKosovská republika (pouze občanský průkaz s biometrickými údaji).
doklady-72235-9542_800.jpg

4. 7. 2022


V Blansku se loni vytřídilo přes 1 500 tun odpadů

Obyvatelé Blanska v roce 2021 vytřídili více než 1 507 tun odpadů. V meziročním srovnání je to skoro o sto tun více. Vyplývá to z údajů od firmy EKO-KOM. Za vytříděný odpad město získalo asi 2,638 milionu korun.

V ulicích Blanska a v místních částech se nachází 111 separačních míst. Na nich mají obyvatelé k dispozici dohromady 481 kontejnerů, do kterých mohou ukládat papír, sklo nebo plasty. 

1. 7. 2022 | SRM


Blansko opět podpoří styky s partnerskými městy

Město také letos rozdělí dotace z Programu Podpora zahraničních styků pro rok 2022. Fyzické i právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území města, mohou žádat o finanční podporu na dopravu a pobyt v partnerských městech Blanska v Itálii, v Polsku, v Rakousku a na Slovensku. Zájemci mohou své žádosti podávat od 1. července do 31. července 2022. V uvedeném termínu musí být řádně podána jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy. 

Podrobnosti o programu najdete v tomto odkazu

30. 6. 2022 | OVV


V Lažánkách dnes odpoledne nepoteče pitná voda

Z důvodu havárie vodovodního řadu bude dnes 29. června v době od 13:30 do 16:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v městské části Lažánky, v oblasti od bývalého obchodu směrem k dolnímu konci.

29. 6. 2022 | SRM


Telefonní linky mohou mít kvůli servisu výpadky

Upozorňujeme, že ve čtvrtek 30. června 2022 bude probíhat servis telefonní ústředny městského úřadu. Po dobu servisu může docházet k výpadkům telefonního spojení na pevných linkách. Zaměstnance úřadu lze kontaktovat pomocí služebních mobilních telefonů, e-mailu či osobně.  Kontakty naleznete zde.

28. 6. 2022 | OHS


Na Hořících začínají opravy komunikace k ranči

Na Hořicích začíná rekonstrukce autobusové točny a komunikace vedoucí k penzionu a ranči U Strakatého koně. Obyvatele i návštěvníky této místní části čekají během stavby dopravní omezení. Od 4. července bude komunikace uzavřena pro motorová vozidla. Pro pěší bude přístup k domům po celou dobu stavby umožněn. „Protože se jedná o dlouhý a úzký úsek, není možné stavbu provádět za provozu. S ohledem na přítomnost stavební techniky také není možné práce v této lokalitě provádět po menších úsecích. Přesto budeme v průběhu stavby v maximální míře umožňovat průjezd tam, kde to stavební práce dovolí,“ vysvětlil stavbyvedoucí Jan Kobrle.

Příjezd k rodinným domům v mimořádných situacích (např. převoz nemocného, stěhování apod.) je nutné domluvit s techniky stavby.  

Parkování je možné na sběrném parkovišti na začátku obce nebo vyznačených místech podél hlavní silnice nebo na jiném místě po domluvě se stavbyvedoucím.

Z důvodů úplné uzavírky komunikace se přesouvá autobusová zastávka. Autobusy budou během stavby zastavovat na parkovišti na začátku Hořic.

Svoz odpadu bude zajištěn ve stejné dny jako dosud. Z úseků, kam nezajede popelářský vůz, stavební firma zajistí přemístění popelnic na svozové místo. Následně je vrátí k nemovitostem.

27. 6. 2022 | SRM


Český telefomunikační úřad vyzývá, aby lidé nahlásili případné rušení televizního signálu

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznamuje, že i na Blanensku bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí. Pro obyvatele to bude znamenat zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb, zároveň to však může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. ČTÚ doporučuje, aby případné rušení televizního příjmu přes anténu lidé co nejdříve ohlásili.

Přečtěte si celé oznámení Českého telekomunikačního úřadu

25. 6. 2022


Informační kancelář bude o prázdninách otevřená i v neděli

Informační kancelář Blanka během prázdninových měsíců rozšíří provozní dobu pro veřejnost. Turisté i obyvatelé Blanska tak mohou do infocentra v Rožmitálové ulici přijít sedm dní v týdnu, ve všední dny navíc o hodinu déle.

Otevírací doba informační kanceláře v červenci a v srpnu:

Pondělí až pátek 9:00 – 18:00 hodin

Sobota 9:00-12:00, 13:00-17:00 hodin

Neděle a státní svátky 13:00-17:00 hodin

Informační kancelář Blanka

24. 6. 2022 | OVV


Děti si zdarma užijí dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště v Blansku se o prázdninách opět otevře veřejnosti. Děti mladší šesti let si situace v silničním provozu mohou zdarma natrénovat 18., 19., 25. a 26. července 2022 od 9:00 do 12:00 hodin, děti starší šesti let pak 18., 25. a 27. července 2022 od 13:00 do 17:00 hodin. Otevřeno bude i v srpnu. Pro děti mladší šesti let 2., 3., 9., 16., 17., 23. a 29. srpna od 9:00 do 12:00 hodin, pro starší děti 3., 4., 11., 17., 18. a 30. srpna od 13:00 do 17:00 hodin. Podmínkou účasti jsou vlastní kolo nebo koloběžka (děti mladší šesti let mohou mít i odrážedlo), ochranná přilba a doprovod osoby starší 18-ti let.  

Na dětském dopravním hřišti se uskuteční také tradiční prázdninové Dny otevřených dveří, které aktiv BESIP při městském úřadu Blansko pořádá ve spolupráci s Českým červeným křížem, městskou policií, Krajským úřadem JMK a dalšími. Zájemci starší šesti let si na dopravním hřišti 21. července a 25. srpna od 12:00 do 18:00 hodin budou moci vyzkoušet jízdu podle pravidel silničního provozu, jízdu zručnosti, test ze znalostí pravidel nebo se mohou naučit základy první pomoci. Podmínkami účasti jsou vlastní kolo, ochranná přilba a doprovod osoby starší 18-ti let.  

dh-91209-3831_800.jpg

ddh-srpen-11762-3281_800.jpg

dh-50370-3224_800.jpg

17. 6. 2022 | VNV


Léto nabídne promenádní koncerty před radnicí

Náměstí Svobody v létě rozezní tradiční promenádní koncerty. Cyklus zahájí v neděli 26. června Taneční orchestr ZUŠ Blansko, do konce prázdnin pak posluchače v parku před radnicí čeká dalších osm vystoupení, především dechových kapel.

Promenádní koncerty se konají během prázdnin každou neděli vždy od 10:00 do 11:00 hodin. Vstup je zdarma. V případě nepříznivého počasí se koncerty nekonají.

promenadni-koncerty-43532-3228_800.jpg

17. 6. 2022 | SRM


Opravy Masarykovy a Tovární ulice začnou 16. června

Rekonstrukce povrchu vozovky v ulicích Masarykova a Tovární začne ve čtvrtek 16. června. Práce potrvají do 26. června a budou probíhat za úplné uzavírky. Opravovat se bude úsek Masarykovy ulice od křižovatky se silnicí II/374 po Těchovskou ulici, Tovární ulice se bude opravovat celá. Objízdné trasy budou vedeny ulicemi Svitavská, Smetanova, Mahenova, Masarykova, Těchovská a Husova. Nové povrchy získají komunikace, po kterých vedly objízdné trasy při stavbě kruhového objezdu u Lidlu.

Po dobu uzavírky Masarykovy ulice bude autobusová zastávka Blansko, Masarykova zrušena bez náhrady. Autobusová zastávka Blansko, pošta bude přesunuta do ulice Mahenova zhruba 30 metrů od křižovatky s ulicí Masarykovou.

Plán uzavírek v pdf

Plán objízdných tras v pdf

Přečtěte si podrobnosti o opravách

13. 6. 2022 | SRM


Na parkovišti na ulici Bezručova bude v úterý 14. června omezený provoz

V souvislosti s rekonstrukcí Mateřské školy Divišova bude v úterý 14. června 2022 omezeno parkování na ulici Bezručova na parkovišti u bytového domu č. 1559/5. Parkoviště využije na část dne stavební firma, která provádí rekonstrukci, jako zázemí pro jeřáb kvůli transportu materiálu na střechu mateřské školy. Omezení bude platit pouze na dobu nezbytně nutnou. 

parkovisre-bezrucova-48121-7243_800.jpg

parkovisre-bezrucova-18813-8117_800.jpg

10. 6. 2022 | SRM


Na linkách MHD v Blansku se cestující svezou elektrobusem

Na linkách MHD v Blansku se mohou v sobotu 11. a v neděli 12. června cestující svézt elektrobusem. Vozidlo značky MAN má dopravce ČAD Blansko zapůjčené na testování. Elektrobus, který v běžném provozu na jedno nabití ujede 300-400 kilometrů, bude o víkendu nasazen na všech linkách MHD. Až do 24. června pak blanenský dopravce testuje také nový autobus značky SOR. Jedná se o moderní vozidlo s naftovým motorem.

elektrobus-80364-4186_800.jpg

elektrobus-43099-4146_800.jpg

elektrobus-20708-8028_800.jpg

10. 6. 2022


Knihovna hledá lektora/ku – knihovníka/knihovnici v oddělení pro děti a mládež

Městská knihovna Blansko vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici lektor/ka – knihovník/knihovnice v oddělení pro děti a mládež. Místo je vhodné pro uchazeče/čku, který/á si rozumí s dětmi a mládeží, dokáže vytvořit a realizovat lekce neformálního vzdělávání, orientuje se v literatuře pro děti a mládež a rád/a se zapojí do nadstavbových projektů knihovny. Vyplněné přihlášky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 15. června 2022.

Seznamte se s podmínkami výběrového řízení

Přihláška do výběrového řízení

6. 6. 2022


Mostek přes potok Sloupečník je opravený

Rekonstrukce svrchní části a položení nových patek se dočkal mostek za obchodním domem Kaufland vedoucí přes potok Sloupečník. Firma v pondělí odpoledne dokončila nový betonový povrch. Mostek je nyní uzavřen kvůli zrání betonu. Využít můžete alternativní trasu kolem obchodního domu, případně mostek vedoucí přes potok Sloupečník blíže ulici Bezručova. Děkujeme.

mostek-sloupecnik-62477-4723_800.jpg

1. 6. 2022 | SRM


Blanenský aquapark otevírá v pátek 3. června

V pátek 3. června ve 12:00 hodin zahajuje provoz Aquapark Blansko. Návštěvníci se mohou těšit na některá vylepšení oproti loňskému roku. Rekonstrukcí prošlo sociální zázemí koupaliště, sprchy a převlékárny, novinkou budou venkovní pingpongové stoly a upravené hřiště na pétanque. Provoz aquaparku v měsíci červnu bude od pondělí do pátku od 12:00 do 20:00 hodin, v sobotu a v neděli od 9:00 do 20:00 hodin. Víkendová otevírací doba potom bude platit po všechny dny letních prázdnin v červenci a srpnu. 

1. 6. 2022


Opravy uzavřou přejezd na Hluchov

V úterý 30. května a ve středu 1. června bude neprůjezdný železniční přejezd na účelové komunikaci, která vede do chatové a zahrádkářské oblasti Hluchov. Důvodem uzavírky na severním okraji města je oprava zabezpečovacího zařízení. Řidiči mířící do zahrádkářské oblasti by se přes přejezd na koridorové trati měli opět dostat od čtvrtka 2. června.

26. 5. 2022


Hřiště v Lažánkách bude uzavřené

Hřiště v Lažánkách bude v následujících 14 dnech po dobu jednoho týdne uzavřeno.. Během uzavírky se budou provádět nátěry herních prvků. Děkujeme za pochopení.

23. 5. 2022 | SRM


Město nabízí pronájem bytu

Město Blansko vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 85, v ulici A. Dvořáka 4a, Blansko o velikosti 2+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s tím, že v případě plnění smlouvy bude automaticky prodlužována vždy o další rok. Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "2+1- A. Dvořáka 4a – NEOTVÍRAT" do 15. června 2022 do 16:00 hodin. Bližší informace podá M. Kučerová (tel. 516 775 151) nebo Ing. Peterková tel. (516 775 132).

Seznamte se s podmínkami pronájmu bytu

Podívejte se na videoprohlídku bytu

16. 5. 2022 | SRM


Od pondělí 16. května se uzavře část náměstí Republiky

Od pondělí 16. května bude uzavřena severní část náměstí Republiky navazující na Poduklí. Důvodem je začínající regenerace prostranství. Její součástí bude úprava stávajícího parkoviště, vydláždění nynější asfaltové plochy, přibude například bezbariérová spojnice s ulicí Seifertovou nebo zelené plochy s různými druhy vzrostlé vegetace. Cílem je zútulnění náměstí a rozšíření nabídky míst k odpočinku v centru města. Podrobnější informace o rekonstrukci naleznete v březnovém článku.

13. 5. 2022 | SRM


Agrární komora vyhlásila soutěž regionálních výrobců potravin

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje vyhlašuje 13. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje a 17. ročník soutěže o značku ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2022 a Chuť jižní Moravy 2022. Cílem soutěží je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli. Termín uzávěrky přihlášek je v úterý 14. června 2022 ve 12:00 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží proběhne na Jihomoravských krajských dožínkách ve Vyškově 28. srpna 2022.

Zjistěte si podrobnosti o soutěžích

regionalni-potravina-77379-7250_1600.jpg

13. 5. 2022


V Dolní Lhotě začala těžba stromů napadených kůrovcem

Upozorňujeme, že v úterý 10. května začala těžba stromů, napadených kůrovcem. Kácení nyní probíhá v Dolní Lhotě a v posledním květnovém týdnu se práce přesunou do Horní Lhoty, kde budou pokračovat do konce června. Prosíme všechny občany, aby při pohybu v blízkosti místa těžby dbali zvýšené opatrnosti a nevstupovali do těžebního prostoru. Současně žádáme obyvatele o opatrnost při pohybu na místních komunikacích a toleranci mimořádného průjezdu lesnické techniky. Zájemci o využití dřeva pro samovýrobu, se mohou obracet na odborného lesního hospodáře města Blanska Romana Jurika na telefonním čísle 725  534 601 nebo e-mailu jurik.roman@forestproject.cz.

10. 5. 2022 | SRM


Mateřské školy nabídnou prázdninový provoz

Mateřské školy v Blansku po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu v měsících červenec a srpen 2022. Většina mateřských škol nabídne pět týdnů prázdninového provozu. Dvoutřídní školka v Dolní Lhotě stejně jako MŠ Dvorská 26 zajistí kvůli čerpání dovolených zaměstnanců tři týdny prázdninového provozu, jednotřídní MŠ Těchov bude otevřena poslední týden prázdnin. Zcela uzavřená zůstane během obou prázdninových měsíců pouze MŠ Dvorská 30. Důvodem je plánovaná rekonstrukce elektroinstalace. 

Mateřské školy budou k docházce v červenci a v srpnu přijímat pouze děti, které je navštěvují i během školního roku. Děti z jiných mateřských škol o prázdninách přijímány nebudou.

skolky-23775-1195_800.jpg

5. 5. 2022 | SRM


Hledá se nájemce občerstvení

Služby Blansko hledají na letní sezónu provozovatele občerstvení v areálu blanenského aquaparku. Tyto nebytové prostory nabízí k pronájmu jako nekuřácké zařízení. Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.služby-blansko.cz, na telefonních číslech 516 428 912, 777 754 301 nebo emailu info@sluzby-blansko.cz. Sem také můžete směřovat žádosti s jednoduchým podnikatelským záměrem, kopií živnostenského oprávnění, popřípadě výpisem z Obchodního rejstříku a návrhem nájemného a služeb za letní sezónu.

5. 5. 2022


Poplatky lze hradit i převodem z účtu

V souvislosti s blížícími se termíny splatnosti poplatků ze psů a za odpad připomíná finanční odbor městského úřadu, že je možné provést úhradu také bezhotovostně převodem z účtu. Pokud máte zájem o tento druh platby, napište na e-mail: pes@blansko.cz (pro poplatek ze psů), nebo odpad@blansko.cz (pro poplatek za odpad). Následně cca 3 týdny před datem splatnosti obdržíte na nahlášený e-mail  platební údaje, platební údaje vám poté budou vždy pravidelně zasílány elektronickou poštou. Zájemci mohou využít také možnost platby pomocí SIPO tím, že nahlásí číslo svého SIPO, ze kterého bude následně město inkasovat daný poplatek. Těm, kteří o změnu nepožádají, bude i nadále zasílána do schránek složenka, včetně QR kódu, na základě které můžete platbu uhradit bankovním převodem nebo na poště. I nadále zůstává také možnost hrazení poplatků osobně v hotovosti na pokladně při návštěvě MěÚ.

22. 4. 2022 | FIN


Skauti žádají o pomoc s vydáním knihy

Skauting v Blansku slaví 100 let a při této příležitosti skauti připravili speciální publikaci, která mapuje jeho historii. Kniha Stoletý příběh blanenského skautingu obsahuje vyprávění pamětníků, fotografie, útržky z kronik, ilustrace i věcné přehledy a celostátní kontext událostí.

„Na knize spolupracujeme s městem Blansko, které ji zařadilo do tradiční regionální edice ZDÍK a částečně ji financuje. Schází nám už jen jediné – dofinancovat náklad na potřebné množství kusů, aby se mohl spustit tisk,“ uvedl za blanenské skauty Miroslav Sid Martinek.

Nejen příznivci skautingu mohou pomoci tak, že si knihu koupí nebo přispějí na její vydání. Učinit tak mohou na portálu Donio.

kniha-skauti-49299-9059_800.png

19. 4. 2022


Červený kříž testuje na COVID-19 každý všední den, mění provozní dobu

Testovací centrum Českého červeného kříže Blansko v Chelčického ulici č. 56 i nadále provádí testy na přítomnost onemocnění covid-19. Všem zájemcům včetně dětí (v rámci screeningu hrazeného zdravotní pojišťovnou jednou za měsíc, indikovaným pacientům i samoplátcům) jsou k dispozici PCR testy i antigenní testy. Doporučená je rezervace předem na www-cck-blansko.cz, centrum ale testuje i ty, kteří se před návštěvou dopředu neobjednají. Do Velikonoc ČČK testuje každý všední den od 8:00 do 10:00 hodin. Od úterý 12. dubna dojde k úpravě provozní doby na 7:30-9:30 hodin. Díky tomu se zvýší pravděpodobnost, že výsledky testů zájemci získají do 24 hodin.

11. 4. 2022


Poplatek ze psů je nutné uhradit do konce dubna

Upozorňujeme, že se blíží termín splatnosti poplatku ze psů. Poplatek, který určuje obecně závazná vyhláška, musí držitelé psů uhradit nejpozději do 30. dubna. Učinit tak mohou bankovním převodem, v hotovosti na pokladně budovy městského úřadu na náměstí Republiky nebo složenkou na poště. Složenky s výzvou k uhrazení poplatku dostanou držitelé do schránek.

Připomínáme, že veškeré změny spojené s držením psa, jako je například úmrtí psa, narození psa, přestěhování se, změna držitele psa apod., je nutné hlásit včas na pokladně městského úřadu, nebo odeslat na e-mail: pes@blansko.cz. Formuláře jsou k dispozici také na webu města v sekci formuláře. Zde najdete formulář nutný k ohlášení poplatku ze psa i formulář sloužící pro odhlášení psa.

6. 4. 2022 | FIN


Ukrajinci se mohou hlásit do kurzů českého jazyka

Město Blansko připravuje ve spolupráci s brněnským Centrem pro cizince JMK intenzivní kurzy českého jazyka pro lidi, kteří uprchli před válkou na Ukrajině. Výuka je určena pro osoby starší osmnácti let. Probíhat bude pod vedením proškoleného lektora třikrát týdně v dopoledních i odpoledních hodinách a budou bezplatné. Zájemci o kurzy musí předem vyplnit registrační on-line formulář.

letak-kurzy-53570-7520_800.jpg

6. 4. 2022


Na Sportovním ostrově začala stavba dětského hřiště

Chodci i cyklisté, kteří se pohybují po cyklostezce za tribunou stadionu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, by měli dbát zvýšené opatrnosti. Na ploše mezi asfaltovou stezkou a stadionem totiž v úterý 5. dubna začíná stavba nového herního prostoru s dětskými prvky, cyklistickým okruhem pro nejmenší i zázemím pro relaxaci. V místě se tak očekává větší pohyb techniky i lidí. Stavební práce potrvají nejdéle do konce dubna.

4. 4. 2022 | SRM


V úterý 5. dubna začíná svoz bioodpadu

Připomínáme, že biologicky rozložitelný odpad se od rodinných domů v Blansku i v místních částech začne svážet od úterý 5. dubna. Svoz hnědých kontejnerů bude probíhat každý sudý týden: úterý – Olešná, Hořice, Klepačov, Dolní Klepačov (Olomučany), středa – Blansko město, čtvrtek – Lažánky, Horní Lhota, Dolní Lhota, pátek – Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice.

Zjistěte si podrobnosti o svozu bioodpadu

4. 4. 2022


Blanenská informační kancelář hledá brigádníky

Nejen na letní sezonu hledáme do infocentra výpomoc, zejména na víkendy a zástupy za dovolenou/nemoc.

Co požadujeme?
- pokročilý uživatel počítače (práce s Wordem, Excelem; ostatní rádi zaučíme)
- komunikativnost, příjemné vystupování
- ovládání angličtiny na komunikativní úrovni (další cizí jazyk výhodou)
- přehled o blanenském regionu, Moravském krasu a nejbližším okolí

Co nabízíme?
- práci v příjemném prostředí naší informační kanceláře
- přátelský kolektiv
- pomocnou ruku a podporu při zaučování
- víkendové služby, záskoky za dovolenou a nemoc
- odměnu 120 Kč/hod.
- a rozhodně dobrý pocit, když díky vám odchází spokojený turista

Dotazy nebo rovnou své životopisy můžete posílat na e-mail: vintrova@blansko.cz.

30. 3. 2022 | OVV


Turisté společně vytvoří nový český rekord

Města Blansko, Boskovice a Pivovar Černá Hora v neděli 3. dubna společně zahájí letošní turistickou sezonu regionu Moravský kras a okolí. Účastníci této oblíbené akce jako tradičně vyrazí do černohorského pivovaru z Blanska či Boskovic po některé z turistických tras. Poté se pokusí vytvořit nový český rekord, tentokrát v počtu „oholených turistů”. Do celkového počtu se budou započítávat všichni návštěvníci, kteří na nádvoří pivovaru přijdou mezi 12:00 a 14:00 hod vybaveni vycházkovou, turistickou či jinou opracovanou holí.

Zahájení turistické sezony se od 12:00 hodin koná na nádvoří černohorského pivovaru, moderátorem bude po celé odpoledne herec Zdeněk Junák. Návštěvníci se dozví novinky, které pro letošní sezonu nabízí destinace Moravský kras a okolí, na místě zahraje kapela Trní. Vstup je zdarma.  Na každého „oholeného“ účastníka, který pomůže ustanovit nový český rekord, čeká dárek v podobě nápoje a grilované klobásy. 

Připravené jsou autobusy, které účastníky zdarma dovezou na start jednotlivých turistických tras a po skončení akce na vlak do Rájce-Jestřebí.

Přečtěte si další podrobnosti o zahájení turistické sezony

zahajeni-sezony-34334-6310_800.jpg

29. 3. 2022 | OVV


Knihovna hledá lektory pro výuku češtiny

Městská knihovna Blansko a Centrum pro cizince JMK hledají lektory češtiny pro výuku cizinců, především příchozích z Ukrajiny. Vhodný uchazeč by měl mít pedagogické zkušenosti, případně studovat VŠ. Vhodné je vzdělání v oblasti jazykové výuky (nikoliv výhradně výuky češtiny). Není nutné ovládat ruštinu či ukrajinštinu. Práce není vhodná pro studenty středních škol.

Kurzy češtiny pro cizince budou probíhat dle možností lektora vždy minimálně dvakrát týdně. Plat je stanoven na 320 Kč za 45 min. vyučovací hodiny. Lektorovi se dostane metodické vedení a zaškolení v oblasti výuky. Městská knihovna Blansko a Centrum pro cizince JMK hledají lektory pro děti i dospělé.

Zájemce mohou své nabídky zasílat na e-mail: osmera.radim@jmk.cz.

kurzy-knihovna-38267-9070_800.jpg

26. 3. 2022


Město vypsalo výběrové řízení na zpracovatele projektu úprav na Palavě

Město hledá projekční kancelář, která zpracuje projektovou dokumentaci revitalizace rekreační oblasti Palava. Zájemci mohou své nabídky podávat do 4. dubna 2022 v 8:00 hodin. Poptáváme projekční práce, které se týkají především dopravních staveb, pozemních staveb včetně sítí a úprav samotné vodní nádrže. Část prací je možné zajistit subdodavatelsky. Součástí plnění je také inženýrská činnost a autorský dozor. Podrobnosti k vypsané zakázce najdete v tomto odkazu.

Koncepci revitalizace rekreační oblasti Palava navrhli na základě námětů od obyvatel města studenti Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity Brno. Na Palavě se v příštích letech počítá s vybudováních zpevněných ploch pro pěší, s úpravami parkovacích ploch a zeleně, s úpravou břehů, doplněním osvětlení, s rekonstrukcí budov nebo částečným otevřením koryta potoka.

17. 3. 2022 | SRM


Stavební práce uzavřou podchod pod tratí i část přejezdu

Pokračující práce na budování nového podchodu pod železniční tratí v zastávce Blansko-město s sebou v tomto týdnu přinesou dopravní omezení. Od pátku 18. března od 7:00 hodin budou moci motoristé pro cestu přes železniční přejezd na Staré Blansko využívat pouze jeden jízdní pruh. Část komunikace přiléhající ke stávajícímu podchodu totiž obsadí stavební stroje a dělníci, kteří v místě musejí přeložit inženýrské sítě. V průběhu týdne se také uzavře podchod pro pěší. Motoristé se také počínaje pátkem musejí připravit na nefunkční přejezdové zabezpečovací zařízení, to bude až do pondělí včetně mimo provoz. Přes koleje tak budou řidiči moci přejet až poté, co sami zastaví na značce STOP a zkontrolují, že se po kolejích neblíží vlak. O víkendu 19. a 20. března by to ovšem neměl být problém, vlakovou dopravu totiž dočasně nahradí autobusy. Od pondělí se vlaky opět vrátí na koleje, od odpoledne pak budou automobilovou dopravu přes železniční přejezd nově řídit trojcestné semafory. S ohledem na dopravní omezení a nefunkční světelnou signalizaci prosíme řidiče, kteří přejezd v pátek či pondělí nemusejí využívat, aby v těchto dnech zvolili jinou trasu. Nový podchod za více než 183 milionů korun bude hotový do konce letošního roku.   

14. 3. 2022


Město hledá správce dětských hřišť

Město hledá správce dětských hřišť na sídlišti Písečná. K povinnostem správce patří každodenní odemykání a zamykání oplocených areálů, úklid odpadků, zakrývání pískoviště, zametání dopadových ploch nebo hlášení případných vad na herních prvcích. Bližší informace poskytne Ing. Pavel Viktorin, tel. 516 775 126, 725 116 563, e-mail: viktorin@blansko.cz.

14. 3. 2022 | SRM


Zastupitelé projednají dotace z oblasti sportu a kultury

Zastupitelé města Blanska se v úterý 15. března sejdou na svém prvním zasedání v roce 2022. Jednání se koná od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na náměstí Republiky. Zastupitelstvo bude mít na programu více než třicet bodů, mezi nimi například dotace z oblasti sportu a kultury nebo aktualizovanou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

Zasedání zastupitelstva města je přístupné veřejnosti, k dispozici bude také internetový on-line přenos. Na webu města jsou k dispozici podklady pro jednání zastupitelů.

14. 3. 2022


Lidé ve sbírce darovali věci denní potřeby

Velký zájem veřejnosti provázel sbírku na podporu uprchlíků, kterou v úterý 8. března organizovalo město Blansko. Lidé během několika hodin do Dělnické domu přinesli dohromady na 50 krabic od banánů a 16 pytlů hygienických potřeb, věcí a pokrmů pro děti, drobných domácích potřeb, ale také například elektrospotřebiče, jako jsou mikrovlnné trouby nebo rychlovarné konvice. Materiální pomoc poslouží uprchlíkům z Ukrajiny v Blansku. „Zájem dárců nás velmi mile překvapil. Všem patří za nezištnou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny velké poděkování,“ uvedla vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

11. 3. 2022 | SRM | OVV


Charita vyhlásila sbírku na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Oblastní charita Blansko vyhlásila sbírku humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří se nacházejí v regionu. Od pondělí 14. března do neděle 20. března mohou lidé věnovat trvanlivé potraviny, dále například potřeby a pokrmy pro děti, drogerii, hygienické potřeby, ale také obuv, oblečení nebo SIM karty s předplaceným kreditem. V Blansku zřídí Charita sběrné místo ve svém sídle v Komenského ulici 19, další sběrná místa budou v Boskovicích, v Adamově a v Doubravici nad Svitavou.

sbirka-letak-59844-4477_800.jpg

10. 3. 2022


Úřad práce pomůže s vyřízením dodávek plynu a elektřiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nabízí pomoc lidem, kteří od podzimu minulého roku stále ještě zůstávají u tzv. dodavatelů poslední instance (DPI). Lidem v režimu DPI, kteří nemají uzavřenou standardní smlouvu o odběru plynu a elektřiny, totiž hrozí v polovině dubna neoprávněný odběr energií a následné odpojení od dodávek. Domácnosti, které jsou takto ohroženy, budou přímo kontaktovány pracovníky Úřadu práce ČR s cílem upozornit je na možnosti řešení jejich situace a pomoci ze strany státu. Úřad je připraven pomoci také lidem, kteří se vlivem zvýšení cen energií ocitli ve finanční tísni.

Otázky a odpovědi ke konci režimu dodavatele poslední instance

letak-energei-95818-5862_800.jpg

9. 3. 2022


Tip na jarní prázdniny: bruslit se bude každý den zdarma

V týdnu od 7. do 13. března nabízí Služby Blansko ve spolupráci s městem prázdninové bruslení zdarma. Všem zájemcům se zimní stadion otevře každý den od pondělí do čtvrtka vždy od 10:00 do 12:00 hodin, v pátek od 12:00 do 13:45 hodin. Prázdninový provoz bude probíhat také o víkendu, v sobotu si děti i dospělí budou moci zabruslit od 15:00 do 16:15 hodin a v neděli od 13:15 do 15:15 hodin.

4. 3. 2022 | OVV


Město ubytuje uprchlíky. Na úterý 8. března vyhlásilo sbírku

Město Blansko vyhlašuje na úterý 8. března od 8:00 do 18:00 v budově Dělnického domu veřejnou sbírku na podporu uprchlíků z Ukrajiny. Materiální pomoc zaměřená na věci denní potřeby (nikoliv jídlo a oblečení) bude určena pro zhruba pět desítek převážně žen a dětí, pro které Blansko zajišťuje prostory pro dlouhodobý pobyt.

Zájemci mohou přinést:

·        hygienické potřeby – tekutá mýdla/sprchové gely, šampony, zubní hygiena, prostředky na praní, mytí nádobí či úklid WC, toaletní papír, papírové kapesníky, ubrousky, dámské hygienické potřeby

·        potřeby pro děti (ne hračky) – jednorázové pleny, přebalovací podložky, vlhčené ubrousky, dětská výživa (trvanlivá – ve skle nebo kapsičky, sunar apod.), pastelky a jiné výtvarné potřeby

·        elektronika (pouze nové přístroje v originálním balení, nejlépe s dokladem pořízení a záručním listem) – mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, fén, televize či další drobné spotřebiče

·        domácí potřeby – odpadkové koše a sáčky do nich, uklízecí sady, uzavíratelné plastové boxy

Prosíme nenoste jídlo a oblečení. Vybavení, které se nepodaří zajistit formou sbírky, pořídí město Blansko na svoje náklady. Město už nyní připravuje prostory k ubytování a zajišťuje nákup nábytku, kuchyňského náčiní atp. Sbírka dalších potřeb mimo výše uvedený sortiment je vyhlášena také mezi zaměstnanci městského úřadu.

Výše uvedená sbírka je určena pro soukromé dárce. Zájemci z řad firem, které by se také chtěly zapojit, kontaktujte prosím vedoucí odboru správy a rozvoje města na pskotakova@blansko.cz.

3. 3. 2022 | SRM


Provoz městského úřadu v pondělí 7. března omezí odstávka elektrické energie

Městský úřad Blansko bude v pondělí 7. března 2022 fungovat v omezeném režimu. Důvodem je přerušení dodávky elektrické energie, které je v centru města plánované v době od 7:30 do 10:30 hodin. Z tohoto důvodu nebudou fungovat počítačové systémy Městského úřadu Blansko, například agendy občanských a řidičských průkazů, pasů nebo registr vozidel, Czech POINT a pokladna. Budova MěÚ na nám. republiky 1 bude z těchto důvodů v době od 7:30 do 10:30 hodin pro veřejnost uzavřena. K dispozici během odstávky nebudou ani systémy informační kanceláře Blanka a městské knihovny.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

3. 3. 2022 | OVV


Hasiči zveřejnili správný postup při mimořádné události

Správný postup v případě mimořádné události zveřejnilo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Reaguje tak na množící se dotazy ohledně počtu a umístění protiatomových krytů a dalších možnostech úkrytu pro veřejnost. Podle instrukcí zveřejněných na webových stránkách Generálního ředitelství HZS ČR je v případě mimořádné situace  nejvhodnější ihned po zaznění sirény vyhledat co nejrychleji ukrýt v nejbližší budově, ve sklepních prostorách, tunelech atp. a sledovat zprávy v televizi, rozhlasu či na internetu. Bezprostředně po zvukovém signálu vždy následuje mluvená informace upřesňující, o jaký druh nebezpečí jde a jak se mají lidé zachovat. Takzvané improvizované ukrytí je podle hasičů nejefektivnější způsob ochrany. Hasiči současně vyzývají ke klidu, v tuto chvíli není zřejmé, že by měla situace na Ukrajině eskalovat směrem k reálnému ohrožení České republiky jadernou hrozbou.

2. 3. 2022 | OVV


Město nabízí pronájem bytu

Město Blansko vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 85, v ulici A. Dvořáka 4a, Blansko o velikosti 2+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s tím, že v případě plnění smlouvy bude automaticky prodlužována vždy o další rok. Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "2+1- A. Dvořáka 4a – NEOTVÍRAT" do 31. března 2022 do 10:00 hodin. Bližší informace podá M. Kučerová (tel. 516 775 151) nebo Ing. Peterková tel. (516 775 132).

Seznamte se s podmínkami pronájmu.

Podívejte se na videoprohlídku bytu.

1. 3. 2022 | SRM


Červený kříž vyhlásil sbírku zdravotnického materiálu pro Ukrajinu

Český červený kříž pořádá sbírku zdravotnického materiálu a finanční sbírku pro válkou zmítanou Ukrajinu. V Blansku mohou lidé nosit například obinadla, náplasti, trojcípé šátky, dlahy nebo zdravotnické rukavice vždy v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin na sběrné místo ČČK ve dvoře objektu v Sadové ulici 2. Peníze lze posílat na účet číslo 333999/2700 variabilní symbol 1502. „Pořádáme sbírky na podporu Ukrajinského červeného kříže. Sbíráme zdravotnický materiál a finanční dary – to je to, o co nás naši partneři na Ukrajině žádají,“ Jiří Kučera z Oblastního spolku Českého červeného kříže Blansko.

sbirka-cck-88788-6065_800.jpg

1. 3. 2022


Poradna lidem radí, jak se vypořádat s válečným konfliktem

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy radí, jak co nejlépe zvládnout současnou situaci v souvislosti s válku na Ukrajině. Odborné pracoviště zveřejnilo materiály, které mohou lidem v konkrétních případech pomoci. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy sídlí od 1. ledna 2022 na nové adrese – v areálu Mateřské školy v ulici Údolní 8 v Blansku. Posláním poradny je poskytovat odbornou pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, kterou nedokážou sami zvládnout.

poradana-letaky-46709-3678_800.jpg

letaky-poradna-37103-1013_800.jpg

poradana-letaky-92651-4614_800.png 

letaky-poradna-92387-3143_800.jpg

28. 2. 2022 | SOC


Město hledá firmu, která opraví azylový dům ve Sladkovského ulici

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce budovy ve Sladkovského ulici 2b, ve které sídlil azylový dům blanenské Charity.  Budovu čeká generální oprava včetně rozvodů, elektroinstalace, kanalizace, sociálního zařízení a vybavení prostor. Nabídky lze posílat do 10. března 2022 do 10:00 hodin. Podrobnosti k vypsané zakázce naleznete v tomto odkazu.

25. 2. 2022 | SRM


V neděli začne sběr potravin pro potřebné

Základní potraviny, jako jsou masové konzervy, polévky ale také trvanlivé mléko, kakao či krupice, chybějí v potravinové bance Oblastní Charity Blansko. Ta ze zásob lidem v nouzi dvakrát týdně rozdává potravinové balíčky. Ve spolupráci s městem a Farností Blansko proto Charita vyhlašuje sbírku základních trvanlivých potravin.

Potraviny lze darovat od pondělí 28. března do soboty 5. března v Informační kanceláři Blanka v její provozní době, denně od 8:00 do 18:00 hodin počínaje nedělí 27. února až do neděle 6. března také na farním dvoře na Starém Blansku.

Potraviny budou pracovníci Charity postupně rozdávat lidem v potravinových balíčcích každé pondělí od 8:00 do 11:00 hodin a pátek od 13:00 do 15:00 hodin na Charitě – Komenského 19 v Blansku (naproti kostelu sv. Martina) a podle potřeby dalším lidem v nouzi po celém regionu.

Přečtěte si další informace o sběru potravin v Blansku

potraviny-83023-7779_800.jpg

23. 2. 2022


Svoz bioodpadu ve městě startuje v dubnu

Biologicky rozložitelný odpad se od rodinných domů v Blansku i v jeho místních částech začne svážet od 5. dubna. Svoz hnědých kontejnerů bude probíhat každý sudý týden vždy během čtyř dnů: úterý – Olešná, Hořice, Klepačov, Dolní Klepačov (Olomučany), středa – Blansko město, čtvrtek – Lažánky, Horní Lhota, Dolní Lhota, pátek – Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice.

Zjistěte si podrobnosti o svozu bioodpadu

19. 2. 2022 | SRM


Statistici zahájili šetření v domácnostech

Český statistický úřad (ČSÚ) zahájil šetření o životních podmínkách domácností v České republice nazvaný Životní podmínky 2022. Dlouhodobý výzkum získává srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích a také data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se v České republice uskuteční v 11 473 domácnostech, které náhodně vybral počítač.

Výzkum se koná od 29. ledna 2022 do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se prokazují průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Oslovení občané se s případnými dotazy mohou obracet na pracovnici ČSÚ Michaelu Kolářovou, tel. 542 528 233 nebo 731 439 303.

18. 2. 2022


Provoz úseku občanských průkazů a cestovních dokladů je omezený

Odbor vnitřních věcí městského úřadu v Blansku bude v pátek 18. února 2022 mimořádně omezen. Na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů budou z technických důvodů obslouženi pouze klienti, kteří si přijdou vyzvednout již hotový doklad. Žádosti o nové doklady nebudou dočasně přijímány.

17. 2. 2022 | VNV


Ve čtvrtek se konají první farmářské trhy roku 2022

Náměstí Republiky hostí ve čtvrtek 17. února první farmářské trhy letošního roku. Stánky trhovců budou na místě od 8:00 do 16:00 hodin nebo do vyprodání zásob. K dostání budou jako obvykle například masné a mléčné výrobky, pečivo, ovoce a zelenina, nápoje a další výrobky.

farmarske-trhy-77792-5857_800.jpg

16. 2. 2022


Odměna za vysvědčení: školáci si budou moci v pátek zabruslit zdarma

Tip na prázdniny i odměnu za vysvědčení nabídne v pátek 4. února 2022 město ve spolupráci se společností Služby Blansko. Na zimní stadion zve všechny děti školou povinné. O pololetních prázdninách si mohou v čase 11:45 – 13:45 hodin přijít zabruslit zdarma. Led bude pro veřejné bruslení vyhrazený také o víkendu, v sobotu 5. února mezi 11:30 – 12:45 hodin, v neděli 6. února si mohou zájemci zabruslit od 13:15 do 15:15 hodin.

1. 2. 2022


Město hledá firmu, která zpracuje projekt úprav na Palavě

Město vypsalo výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace na revitalizaci rekreační oblasti Palava. Nabídky lze posílat do 1. února 2022 do 9:00 hodin. Podrobnosti k vypsané zakázce najdete v tomto odkazu.

Revitalizaci rekreační oblasti na základě námětů od obyvatel města navrhla studie Mendelovy univerzity. Na Palavě se v příštích letech počítá s vybudováních zpevněných ploch pro pěší, s úpravami parkovacích ploch, s rekonstrukcí budov nebo otevřením koryta potoka a úpravami zeleně.

27. 1. 2022 | SRM


Hledá se nájemce občerstvení v aquaparku

Oznámení o podnájmu nebytových prostor v areálu Aquaparku Blansko – občerstvení o celkové výměře 651,6 m².

Jedná se o prostory v areálu Aquaparku Blansko:

 • provozní místnost v I. NP o výměře 215,5 m²
 • zázemí provozní místnosti o výměře 57,2 m²
 • místnost občerstvení ve II. NP o výměře 86,9 m²
 • WC a část místnosti v I.NP o výměře 12 m²
 • stánek s občerstvením umístěný pod terasou krytých lázní o výměře 5 m², včetně související plochy pro posezení o výměře 75 m²
 • plocha pro posezení hostů a umístění stánků pro občerstvení o výměře 200 m².

Žádost musí obsahovat:

 • nekuřácké zařízení
 • jednoduchý podnikatelský záměr
 • návrh nájemného a služeb v Kč /letní sezónu: 
 • minimální požadovaná výše nájemného = 247.800,- Kč + DPH/sezónu,
 • elektřina dle podružného měřidla (cca 40.000,- Kč + DPH),
 • lapol tuku = 5.600,- Kč + DPH,
 • poskytnut služby 7.500,- Kč + DPH/ měsíc (podíl nákladů na ohřev TUV,
 • podíl nákladů na odvoz a likvidaci TKO, podíl nákladů za vodné, stočné)
 • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku

Písemné žádosti se podávají na adresu: Služby Blansko, s.r.o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, podatelna městského úřadu – v zalepené obálce s nápisem: „Občerstvení Aquapark Blansko“ v termínu do 17. února 2022.

Prohlídka výše uvedených prostor občerstvení v Aquaparku proběhne v pondělí 7. února 2022 v 10:00 hodin, sraz u hlavního vstupu do Aquaparku.

27. 1. 2022


Z Blanska do Jevíčka se cestující dostanou autobusem bez přestupů

Od 1. března 2022 začne mezi Brnem a Jevíčkem fungovat přímé autobusové spojení. Vznikne spojením tří stávajících linek IDS JMK a nahradí loni v listopadu zrušenou přímou autobusovou linku, která nebyla součástí krajského integrovaného systému. Spojení bude cestujícím k dispozici pouze v době trvání velké vlakové výluky, tedy do prosince 2022.

Součástí přímého spoje budou linky 251, 234 a xS2K. V Brně bude linka ukončena v Králově Poli u nádraží.

Ve směru z Jevíčka do Brna přímé autobusy pojedou vždy ve třech časech v ranních hodinách. V opačném směru se cestující přímým spojem dostanou ve třech časech v odpoledních hodinách.

Pro obyvatele Blanska to znamená, že mohou cestovat až do Jevíčka, případně do obcí na sever od Boskovic, a zpět bez přestupů. Při jízdě do Brna se pro cestující z Blanska nic nemění.

info-linka-61377-2591_800.jpg

26. 1. 2022


Město nabízí garážové stání

Město Blansko vyhlašuje záměr převést členská práva a povinnosti ke garážovému stání č. 7 o výměře 12 m² ve II. PP byt. domu na ul. Okružní 1b za minimální cenu ve výši 300.000 Kč.  Pozn.: zápisné + základní členský vklad (hrazeno bytovému družstvu) činí 6.000 Kč.

Písemné žádosti se podávají na adresu: MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „garážové stání č. 7  – NEOTVÍRAT“ do 14. února 2022 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

25. 1. 2022 | SRM


Město nabízí k pronájmu nebytové prostory - veterinární ordinaci

Město Blansko vyhlašuje záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 80,00 m2  v prvním nadzemním podlaží budovy č. p. 149 na ul. Sadová 2, Blansko (pozemek parc. č. st. 174-zast. plocha v k. ú. Blansko) za účelem pronájmu jako veterinární ordinace nebo obdobné zařízení. 

Žádosti o pronájem musí obsahovat:

 • jednoduchý podnikatelský záměr
 • návrh nájemného v Kč/měsíc  (osvobozeno od DPH) + energie, přičemž minimální výše nájemného musí činit 10.000 Kč/měsíc)
 • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku

 Průkaz energetické náročnosti budovy je k nahlédnutí na odboru správy a rozvoje města.

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "Sadová 2 – NEOTVÍRAT" do 11.02.2022 do 10.00 hod. Žádosti zaslané jiným způsobem nebudou brány v potaz a budou považované za neplatné.

 

24. 1. 2022 | SRM


Stromky se sváží do konce ledna

Připomínáme, že vánoční stromky lze u kontejnerových stání odkládat do 31. ledna. Stromky je nutné řádně odstrojit, zbavit je háčků, řetězů a dalších ozdob. Pracovníci svozové firmy vánoční stromky sváží vždy v pondělí. Poslední svoz proběhne v pondělí 31. ledna ráno.

Občané města Blanska a jeho místních částí mohou využít k odkládání vánočních stromků také obě sběrná střediska odpadů (SSO) – v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO jsou v provozu v úterý až čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin, v pátek od 10:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

24. 1. 2022 | SRM


Technické služby Blansko hledají zaměstnance

Technické služby Blansko, s.r.o. hledají nové zaměstnance pro práci v těchto oblastech:

- letní a zimní údržba komunikací

- úklidové práce

- péče o zeleň

- údržba veřejného osvětlení

- dopravní značení

- doprava

Pro zájemce možnost získání profesního průkazu a řidičského oprávnění skupiny C. Pro majitele profesního průkazu a řidičského oprávnění skupiny C možnost přidělení městského bytu. Nástup možný ihned, případně po domluvě. Přihlášky a bližší informace:  Emanuel Svěrák, jednatel, tel: 736 484 520, e-mail: reditelts@seznam.cz.

Přečtěte si více o zaměstnání v Technických službách Blansko.

23. 1. 2022


Výzva pro pořadatele venkovních veřejných produkcí

Město připravuje i v roce 2022 změnu Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Všichni zájemci o pořádání venkovních veřejných produkcí v roce 2022 si mohou požádat o zařazení termínu jejich akce do vyhlášky a zajistit si tak v tomto termínu zkrácení nočního klidu.

Žádost s uvedením pořadatele, názvu, termínu a času akce, místem konání a předpokládaným počtem účastníků je třeba zaslat do 4. února 2022 na e-mail: horakova@blansko.cz. Zastupitelstvo potom na svém zasedání v březnu rozhodne o novém znění obecně závazné vyhlášky.

21. 1. 2022 | SRM


Město vydalo aktualizovaný Pořadník žadatelů o pronájem bytu

Město Blansko aktualizovalo Pořadník žadatelů o pronájem bytu. Seznam je platný k 1. lednu 2022. K dispozici je na webových stránkách odboru správy a rozvoje města, oddělení bytového a nebytového hospodářství.

Pronájem bytů upravuje Směrnice o hospodaření s byty v majetku města Blanska. Pořadník žadatelů o pronájem bytu se aktualizuje vždy jednou za tři měsíce k datu 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října daného kalendářního roku.

20. 1. 2022 | SRM


Přerušení dodávky pitné vody ve středu 19. ledna

Z důvodu opravy havarijního stavu sekčních šoupat bude ve středu 19. ledna přerušena dodávka pitné vody v Blansku na ulici Divišova od č. 39 po č. 49, na čerpací stanici Shell a v budově Veterinární správy na ulici Poříčí. Odstávka je plánována od 8:00 do 14:00 hodin.

18. 1. 2022


Část centra města bude bez elektřiny, omezení postihne i městský úřad

Městský úřad Blansko, konkrétně vybraná pracoviště sídlící v budově historické radnice na náměstí Svobody, bude v úterý 18. ledna 2022 fungovat v omezeném režimu. Důvodem je přerušení dodávek elektrické energie, které je v centru města plánované v době od 7:30 do 15:30 hodin. Omezení se dotkne také návštěvníků informační kanceláře Blanka, kde nebude k dispozici internetové připojení, prodej vstupenek a kopírovací služby. Výpadek proudu pocítí také čtenáři městské knihovny, v níž nebude fungovat internet.

Provoz úřadu v budově na náměstí Republiky, kde se například vydávají pasy, občanské a řidičské průkazy a funguje zde registr vozidel, bude v úterý 18. ledna zajištěn den bez omezení.

Dodávka elektrické energie bude přerušena v části ulic Vodní, Mlýnská, Divišova, Žalkovského, Družstevní, A. Skotáka či Bezručova, částečně také na náměstí Svobody a na dalších místech.

Podrobnosti naleznete zde.

11. 1. 2022


Na městském úřadu se bude opět očkovat proti covidu-19

Město Blansko nabízí veřejnosti očkování proti covidu-19 bez nutnosti předchozí registrace. Tým z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně bude zájemcům podávat vakcínu ve čtvrtek 13. ledna 2022 v malé zasedací místnosti v 1. patře v budově Městského úřadu Blansko na náměstí Republiky.

Očkování bez předchozí registrace do registračního systému proběhne v čase od 9:00 do 13:30 hodin. Očkovat se bude pouze vakcínou Pfizer/Biontech.

Zájemci o očkování musí do středy 12. ledna 2022 do 15:00 hodin zaslat na e-mail: kourilova@blansko.cz své kontaktní údaje (jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu). Na stejný e-mail mohou posílat i případné dotazy k očkování. Následně obdrží potvrzení rezervace a přibližný čas vakcinace.

7. 1. 2022 | SOC


Rozpočet na rok 2022 je k dispozici na webu města

Zájemci se mohou seznámit s podrobným rozpočtem města Blanska na rok 2022. Plné znění jednoho z nejdůležitějších dokumentů pro život města je k dispozici na webu. Letos bude Blansko hospodařit na straně příjmů i výdajů s částkou více než 604 milionů korun. Zhruba třetina této částky je určena na investice.

Seznamte se s rozpočtem města na rok 2022.

Přečtěte si článek o rozpočtu města na rok 2022.

7. 1. 2022 | FIN


Tři králové vyšli do ulic Blanska, navštívili také radnici

Do ulic Blanska už vyrazili koledníci. I letos v lednu Oblastní charita Blansko odstartovala tradiční Tříkrálovou sbírku, při níž skupiny koledníků navštěvují domácnosti přímo v Blansku ale také zhruba ve stovce obcí na celém okrese. Koledníky putující dům od domu a žádající o dar pro potřebné můžete letos potkat od 1. do 16. ledna. Ve středu 6. ledna tři králové zavítali také na Městský úřad Blansko, kde do zapečetěné pokladničky přispěli zaměstnanci i zástupci vedení města.

tri-kralove-22-36749-8962_800.jpg

Oblastní charita Blansko letos výtěžek Tříkrálové sbírky rozdělí do několika potřebných oblastí. Vybrané peníze podpoří fungování Mobilního hospice sv. Martina, poputují k seniorům a zdravotně postiženým, rodinám s dětmi v nouzi, část peněz charita věnuje také na vybavení pro pečovatelky a zdravotní sestry.

tri-kralove-22-43558-3360_800.jpg

Pokud chcete přispět, ale nepodaří se vám do 16. ledna potkat koledníky s kasičkou, můžete peníze poslat po celý rok přes on-line kasičku na webových stránkách www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2022 nebo přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 777966000.

6. 1. 2022


Na radnici se bude ve čtvrtek 6. ledna očkovat bez předchozí registrace

Město Blansko mimořádně nabízí veřejnosti očkování proti covidu-19 bez nutnosti předchozí registrace. Původně měl tým z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ve čtvrtek 6. ledna podávat vakcíny pouze zaměstnancům městského úřadu, jejich rodinným příslušníkům a klientům městských domů s pečovatelskou službou. Po jednání se zdravotníky se ale podařilo navýšit kapacitu pro očkování a přijít tak mohou i zájemci z řad široké veřejnosti.

Očkování bez předchozí registrace do registračního systému pro očkování proběhne ve čtvrtek 6. ledna 2022 v čase od 9:30 do 11:30 hodin v malé zasedací místnosti v 1. patře v budově Městského úřadu Blansko na náměstí Republiky. Očkovat se bude pouze vakcínou Pfizer/Biontech.

Zájemci o očkování musí do středy 5. ledna 2022 do 15:00 hodin zaslat na e-mail: kourilova@blansko.cz své kontaktní údaje (jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu). Následně obdrží potvrzení rezervace a přibližný čas očkování.

Ostatní potřebné údaje uvedou až na místě očkovacímu týmu. Certifikát o očkování nebude na místě vydáván. Očkovací tým bude údaje o očkovaných hromadně zadávat do elektronického systému až zpětně. Zájemci si tak certifikát budou moci následně stáhnout sami.

4. 1. 2022 | SOC


Finanční úřad po telefonu poradí s daněmi z nemovitostí

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj také letos nabízí telefonické konzultace pro lidi podávající přiznání k dani z nemovitých věcí. Jeho pracovníci poplatníkům zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitostí a pomohou s vyplněním daňového přiznání. Zájemci se mohou na místně příslušná pracoviště úřadu obracet telefonicky do 7. února, konkrétně pro Blansko lze využít telefonní čísla 516 487 333 a 516 487 332.

Kontakty na pracoviště Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v souboru pdf.

4. 1. 2022


Na PCR test se lze v Blansku objednat i na neděli

Odběrové centrum ČČK Blansko  zajišťuje od Nového roku PCR testy na COVID-19 také v neděli. V odběrovém centru v Chelčického ulici, které Český červený kříž provozuje ve spolupráci s městem, si mohou termín zarezervovat jak zájemci o hrazené preventivní screeningové vyšetření, tak také samoplátci nebo ti, kteří mají PCR test indikovaný od lékaře či hygieny a mají vystavenou žádanku. Objednat se lze přes webové stránky Oblastního spolku Českého červeného kříže Blansko na www.cck-blansko.cz.

3. 1. 2022