Město hledá zájemce o práci v Komisi pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti hledá nové členy. Náplní jejich práce jsou například návštěvy spoluobčanů při příležitosti jejich významných životních jubileí spolu s předáváním blahopřání a dárků od města. Členové Komise pro občanské záležitosti se podílejí také na organizaci obřadů, jako je vítání nově narozených občánků, jubilejních svateb a dalších akcí pořádaných komisí, například oslav Svátku matek, Dne otců apod. Pokud by vás podobná setkání zajímala a naplňovala a máte zájem o členství v komisi, kterou zřizuje Rada města Blanska, kontaktujte vedoucí správního oddělení odboru vnitřních věcí Mgr. Yvonu Havlíčkovou :: 516 775 807 :: 775 877 734 :: havlickova@blansko.cz. Přihlášky lze podávat do 22. listopadu 2022.

Podrobnosti o práci komisí rady města najdete v tomto odkazu.

11. 11. 2022, 15:54 h | odbor vnitřních věcí