V parku v ulici Svatopluka Čecha začne oprava zastropení potoka

Upozorňujeme, že v dubnu budou zahájeny práce na opravě zastropení potoku Palava při ústí do Svitavy. Rekonstruovat se bude úsek od okružní křižovatky podél budovy č.p. 2511/15 v Rožmitálově ulici směrem k řece. Zahájení stavby bude ještě do konce března předcházet pokácení tří stromů, které jsou v kolizi se stavbou.

Během samotných oprav nebude možný průjezd ulicí Svatopluka Čecha na okružní křižovatku. Příjezd a přístup k nemovitostem v ulici zůstane zachovaný. Chodník podél řeky propojující park U Zborováka s Rožmitálovou ulicí bude po dobu stavby pro pěší uzavřen. Práce potrvají do konce června. Předpokládané náklady jsou cca 7,5 milionu korun.

30. 3. 2023, 13:02 h | odbor správy a rozvoje města