Teplo Blansko zve na setkání s odběrateli z CZT

Společnost Teplo Blansko, s.r.o., která od 1. ledna 2024 převezme provozování soustavy Centrálního zásobování teplem (CZT) v Blansku, zve zájemce na informativní setkání s občany. Na setkání bude přítomný nový jednatel městem zřízené společnosti Vlastimil Vaníček spolu s radními a garanty pro energetiku Janem Nečasem a Františkem Havířem. Setkání s odběrateli z bytových družstev či SVJ a dalšími potencionálními zákazníky se uskuteční 8. června 2023 od 17:00 hodin v sále S2 Dělnického domu. Zájemci se dozvědí podrobnosti o fungování společnosti Teplo Blansko, s.r.o., seznámí se také s aktuálními a plánovanými kroky, které společnost připravuje v souvislosti s převzetím provozování soustavy CZT od současného dodavatele firmy ZT energy, s.r.o.

Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte ing. Vlastimila Vaníčka na emailu teplo@blansko.cz.

22. 5. 2023, 17:51 h