Informace o omezeném pohybu chodců v lokalitě K. H. Máchy

Odbor komunální údržby upozorňuje obyvatele města, že v ulici K. H. Máchy, dále přes Sadovou a Havlíčkovu až po ulici Wolkerovu, probíhají stavební práce. Jedná se o umístění podzemního kabelového vedení vysokého napětí VN289 v délce 560 m, které bude propojovat Trafostanice "TS OÚNZ" a "TS Chelčického. Termín dokončení prací je stanoven na 30. dubna 2019.

14.03.2019, 11:01 h