Přerušení dodávek vody na Zborovcích

Odbor investičního a územního rozvoje sděluje, že v lokalitě na sídlišti Zborovce provádí v těchto dnech Vodárenská akciová společnost výměny šoupat a dalších dílů vodovodů, z toho důvodu jsou nahodile přerušeny dodávky vody spotřebitelům. Tyto výpadky budou i 5.11. (a není vyloučeno, že i v dalších dnech). Uvedené přerušení dodávek pitné vody spotřebitelům nemá nic společného se stavbou v Kamnářské ulici.

4. 11. 2019, 12:04 h