Zasedání zastupitelstva města Blanska

Poslední letošní zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 od 15.30 hodin ve velké zasedací síni městského úřadu na náměstí Republiky 1316/1 v prvním patře. Návrh programu jednání zastupitelstva bude zveřejněn na webu města na přelomu listopadu a prosince.

13. 11. 2019, 14:54 h