Beseda pro veřejnost: Děti a rozvod – jak jim ho usnadnit

U příležitosti 14. ročníku Národního týdne manželství, který již tradičně probíhá ve Valentýnském týdnu, jsme si pro Vás připravili besedu na téma: Děti a rozvod – jak jim ho usnadnit (plakát). Budeme mluvit o možnostech, které máme jako rodiče, jak dětem účinně pomoci projít tímto náročným životním obdobím. Současně bychom Vás rádi seznámili se způsobem, jak s tímto tématem nakládají psychologové, když pracují s dětmi v rozvodové situaci: Co mohou rodiče od spolupráce s psychologem očekávat, jak může dítě ze spolupráce s odborníkem profitovat, ale současně také jaké jsou limity odborné pomoci, co spolupráci s terapeutem narušuje a čeho se vyvarovat, aby mělo dítě ze spolupráce maximální užitek. Akce proběhne ve středu 12. února 2020 od 17 do 18:30 hodin v prostorách Městské knihovny Blansko.

17.01.2020, 08:32 h | odbor sociálních věcí