Hygienici upřesnili, kam hlásit hromadné akce

V souvislosti s nebezpečím nákazy koronavirem teď musejí pořadatelé předem nahlásit krajské hygienické stanici všechny akce, na kterých se předpokládá účast více než pěti tisíc návštěvníků. Na speciální e-mailovou adresu akce5000@khsbrno.cz je nutné oznámit podrobnosti o akci včetně délky trvání, cílové skupině účastníků, jejich národnostního složení, věku a způsobu dopravy. V případě akcí konaných do 18. března včetně tak pořadatelé musejí učinit bezodkladně, u akcí konaných od 19. března nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem zahájení akce. Více zde.

05.03.2020, 15:02 h