Komunikace s živnostenským úřadem bude jednodušší

Po dobu trvajících omezení bude dbáno, resp. kladen důraz na maximální zjednodušení výkonu úřední činnosti zejména při oznamování přerušení provozování živnosti a plnění dalších povinností podnikatele při oznamování změn údajů. Vůči podnikatelům bude postupováno i neformálním způsobem, tj.  živnostenský úřad bude přijímat např. i e-mailová podání bez ověřeného elektronického podpisu. Oznámení nové živnosti je třeba nejdříve konzultovat s pracovníky úřadu telefonicky, popřípadě e-mailem. Cílem tohoto opatření je naplnění přijatého usnesení vlády č. 217  ze dne 15. 3 2020, tzn. omezit  osobní kontakt zaměstnanců živnostenských úřadů s adresáty veřejné správy, s ohlašovateli, žadateli, jinými účastníky správních řízení a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň, v možných případech nahradit osobní kontakt písemným, elektronickým či jiným kontaktem.

20.03.2020, 12:50 h