Další omezení: Na veřejnosti mohou lidé chodit jen po dvou

Pobývat na veřejně dostupných místech se nově může nejvýše v počtu dvou osob, omezení neplatí pro členy domácnosti, výkon povolání, účast na pohřbech a podnikatelskou činnost. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platí až do 1. dubna 2020 do 6.00 hod. Do tohoto data také platí zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin a léků. Při kontaktu s ostatními by lidé měli dodržovat odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. Důvodem nových omezení je snaha o maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.

25.03.2020, 20:54 h