Podnikatelé si mohou žádat o ošetřovné přímo na ministerstvu

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si ode dneška mohou požádat o „ošetřovné pro podnikatele“. Podrobný postup i formulář zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách. Najdete jej zde. OSVČ, které projeví zájem o čerpání této dotace, upozorňujeme, že došlo ke změně místa podání žádosti. Žádost včetně příloh je nutné podávat přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu, nikoliv na živnostenském úřadě, jak MPO informovalo dříve. V případě potřeby při vyplňování žádosti bude ale žadatelům živnostenský úřad k dispozici, obrátit se mohou na Bc. Renatu Brychtovou, tel. 516 775 425 a Bc. Hanu Nedomovou, tel. 516 775 344.

01.04.2020, 10:10 h