Ve městě se budou čistit dešťové vpusti

Ve městě bude pokračovat plošné čištění dešťových vpustí. V květnu se vyčistí celkem 141 vpustí na ulicích 9. května, Bartošova, Rožmitálova, Příkrá, Tylova, Sukova, Mánesova, Konečná, Čapkova, Údolní, Lipová a vpusti v městské části Dolní Lhota. Následně v měsíci červnu se pak bude čistit celkem 146 vpustí na ulicích Podlesí, Nad Žlíbkem a Svatopluka Čecha, vpusti u zimního stadionu a u garáží SÚS a v městských částech Klepačov a Češkovice.

07.05.2020, 14:20 h