Stavba kanalizace se dotkne i části Klepačova

V Olomučanech se připravuje stavba nové splaškové kanalizace. Projekt se dotkne také území, které leží na katastru místní části Klepačov. V průběhu měsíce května každou nemovitost navštíví projektant Lubomír Horák, který s obyvateli probere umístění kanalizační přípojky a možnosti napojení splaškových vod z jejich nemovitosti na novou veřejnou splaškovou kanalizaci. Setkání s projektantem je nezbytné z důvodu upřesnění umístění odbočení přípojky a dále z důvodu navržení správného stavebně technického řešení. Nová splašková kanalizace bude napojená na čistírnu odpadních vod v Blansku. Další informace k průběhu stavby budeme postupně zveřejňovat.

14.05.2020, 09:23 h | odbor investičního a územního rozvoje