Přerušení dodávky pitné vody

Z důvodu opravy sekčních uzávěrů bude probíhat odstávka vodovodního řadu v Blansku ve středu 20. května 2020 od 8:00 do 15:30 hodin. Odstávka se bude týkat ulic: Větrná, Lesní, Erbenova, Purkyňova, Leoše Janáčka a části ulic Havlíčkova, 9. května a Chelčického. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena u ZŠ Erbenovy a na ulici Lesní. Vodárenská akciová společnost, a. s., Poříčí 20a, Blansko.

18.05.2020, 10:15 h