Nájemníci si vyzvednou přeplatky také na pokladně

Město Blansko oznamuje nájemcům bytů v majetku města, že přeplatek z vyúčtování služeb za rok 2019 si mohou vyzvednout od 1. července také osobně na pokladně Městského úřadu Blansko v budově na náměstí Republiky 1. Pokladna je otevřená v úředních hodinách.

29. 6. 2020, 09:52 h | odbor komunální údržby