Snímky posílejte do konce srpna

Fotografická soutěž Živé poklady Blanenska prodloužila termín uzávěrky. Snímky rostlin a živočichů z Blanska a okolí lze posílat nově až do 31. srpna na e-mailovou adresu: infocentrum@blansko.cz. Další podmínkou je, aby zaslané fotografie autoři uložili přes aplikaci iNaturalist nebo BioLog a přispěli tak k poznání živé přírody Blanenska. Aplikace poradí, co se fotografům podařilo zachytit. Více najdete zde.

04.07.2020, 07:49 h | tiskové oddělení