Poplatek za odpad je nutné zaplatit do konce září

Začátkem měsíce září začne město občanům rozesílat složenky s místním poplatkem za svoz odpadu. Splatnost tohoto poplatku je k 30. září 2020. Všem poplatníkům, kteří požádali o e-mailovou komunikaci, bude namísto složenky zaslán s dostatečným předstihem e-mail s platebními údaji. Ostatní poplatníci naleznou složenku ve schránce. Žádáme občany, kteří platí poplatek za komunální odpad pomocí SIPO, a toto SIPO jim je následně inkasováno z jejich bankovního účtu, aby si zkontrolovali a případně navýšili maximální hranici inkasa. Tento poplatek již nebude placen ve dvou splátkách, ale pouze v jedné, a to právě v měsíci září. „Pokud by částka SIPO překročila maximální částku, kterou mají lidé povolenou ve své bance, nebude platba pomocí SIPO provedena vůbec. V důsledku toho navíc lidé nebudou mít uhrazenu žádnou platbu, kterou mají do SIPO zapojenou,” vysvětlil Jan Šustáček z finančního odboru.

19.08.2020, 11:34 h | finanční odbor | odbor správy a rozvoje města