Zajímá vás historie? Doplňujeme pro vás postupně historická vydání Zpravodaje

V současné době obsahuje archiv Zpravodaje města Blanska, dříve Blanenského kulturního zpravodaje, naskenovaná vydání z let 1970, 1972, 1973 a 1975–2020. V plánu je postupně zveřejnit všechny ročníky od začátku vydávání, od roku 1958, a to včetně mimořádných vydání. Z archivu je poznat, jakou cestu Zpravodaj ušel, jak se v průběhu času měnil a že ty největší změny/proměny přišly až v posledních 15 letech. Pro badatele jsou v elektronické podobě k dispozici rovněž kroniky města Blanska.

27.08.2020, 08:28 h