V září a v říjnu se budou čistit dešťové vpusti

Do konce září bude v Blansku provedena další etapa plošného čištění dešťových vpustí. Konkrétně se jedná o oblast Starého Blanska a ulice Vodní, K. J. Mašky, Družstevní, A. Skotáka, Žalkovského, Divišova, Krátká, U Vodárny a Mlýnská. Současně s tímto plánovaným čištěním bude řešeno i dočištění vpustí zanesených po srpnových přívalových deštích. V říjnu se plánuje čištění vpustí v ulicích Zborovecká, Erbenova, Jiráskova, U Garáží, Cihlářská, Pekařská, Kamnářská, Sloupečník a Okružní. Touto částí bude letošní čištění dokončeno. Termín dalšího plošného čištění se předpokládá v měsících březnu a dubnu roku 2021.

10. 9. 2020, 13:17 h