Přihlaste se zdarma do programu Obezita není dědičná

Výzkumný tým Lékařské fakulty Masarykovy univerzity nabízí rodičům předškoláků možnost zapojit se do projektu zaměřeného na prevenci dětské obezity. Osmitýdenní program projektu Obezita není dědičná začíná 12. října. Registrace je zdarma.

Cílem projektu je podpořit rodiče v aktivnímu přístupu při řešení obezity a nevhodných návyků vlastních dětí spojených se špatným stravováním a nedostatkem pohybové aktivity. Děti přejímají životní styl rodiny, ve které vyrůstají.

Podstatou programu je tak motivovat rodiče předškolních dětí k celkové úpravě životního stylu tak, aby se snížilo riziko vzniku nadváhy a obezity u dětí i jejich rodičů a zlepšilo se jejich zdraví a kondice. Podmínkou zapojení není povinnost nákupu žádných produktů.

05.10.2020, 14:00 h | odbor vnějších vztahů