Dělníci na Poříčí opravují propadlé poklopy

V pondělí 5. října začíná oprava propadlých poklopů v ulici Poříčí od odbočky na Dolní Lhotu po kruhový objezd s ulicemi Svitavská, Rožmitálova a Smetanova.

Práce Vodárenské akciové společnosti začnou u odbočky na Dolní Lhotu a budou postupovat dále směrem do středu města. Poklopy na kruhovém objezdu budou dělníci opravovat ve dnech 12. – 15. října. V tomto termínu bude na kruhovém objezdu provedeno přechodné dopravní značení, které se bude postupem prací měnit. Od pondělí 12. října bude uzavřen vjezd na kruhový objezd z ulic Sv. Čecha, Rožmitálova (pěší zóna) a Smetanova.

Hlavní průtah městem ulicemi Vodní a Svitavská bude průjezdný po celou dobu prací. Prosíme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost aktuálnímu dopravnímu značení. Řešení přechodného dopravního značení naleznete v příloze přechodných úprav provozu.

05.10.2020, 17:25 h | odbor stavební úřad