Město vybralo ředitele Kulturního střediska města Blanska

Novým ředitelem Kulturního střediska města Blanska se stane dramaturg a hudebník Vít Šujan. Do funkce ho jmenovala Rada města Blanska s účinností od 1. listopadu 2020. 

Absolvent brněnské JAMU a současný dramaturg Společenského centra Dělnický dům Jamborova v Brně zvítězil ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo celkem sedm zájemců. „Chtěl bych se pokusit o propojení jednotlivých institucí a segmentů i větší zapojení veřejnosti, jen na základě spolupráce se dá zlepšit kulturní vzdělanost,“ uvedl Vít Šujan, který působí také jako umělecký vedoucí Divadelního spolku Slawjena a člen několika hudebních uskupení, mimo jiné i smíšeného pěveckého sboru Rastislav. 

08.10.2020, 13:45 h