V Blansku funguje škola a školka pro děti záchranářů

Na základě usnesení vlády je v Blansku od 14. října zajištěna péče o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a také sociálních služeb pro celý okres Blansko. Ti mohou své děti ve věku od 3 do 10 let umístit v Základní a mateřské škole Salmova 17 Blansko. Tato škola bude zajišťovat péči od pondělí do pátku vždy od 6:00 do 16:00 hodin. Poskytnutí služby je zatím naplánováno v termínu od 14. do 23. října včetně.

Zájemci o umístění dítěte mohou zaslat svůj požadavek na e-mail: pskotakova@blansko.cz, je nutné jej zaslat den před předpokládaným nástupem dítěte do školy. V e-mailu by nemělo chybět jméno a příjmení rodiče a jeho telefonní spojení, název zaměstnavatele, jméno dítěte, jeho věk a datum předpokládaného nástupu do školy. Rodiče obdrží e-mailem potvrzení o doručení požadavku a také potvrzení možnosti docházky dítěte do zařízení. Je také možné zkontaktovat přímo ředitele školy Josefa Škvařila, a to na telefonním čísle 777 541 175.

Mateřské školy vládním usnesení uzavřeny nejsou. V případě, že dojde k uzavření mateřské školy mimo Blansko a bude potřeba zajistit péči o děti předškolního věku, jejichž rodiče pracují v rámci IZS či sociálních službách, bude i toto zajištěno.

14.10.2020, 13:01 h | odbor správy a rozvoje města