Finanční odbor upozorňuje občany na nezaplacené poplatky za odpady

Upozorňujeme občany, že k 30. září 2020 byl splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.  Žádáme ty občany, kteří poplatek dosud neuhradili, aby tak učinili v nejkratším možném termínu. Vyhnou se navýšení poplatku a dalšímu vymáhání tohoto poplatku v souladu s daňovým řádem.

Všichni občané mají možnost platit poplatek pomocí SIPO, nebo si požádat o e-mailovou komunikaci, ve které je budeme upozorňovat na blížící se splatnost poplatku a také na případné nedoplatky.

Dotazy zodpoví Ing. Jan Šustáček na telefonu 516 775 194 nebo na e-mailu: sustacek@blansko.cz. Kontaktovat můžete také Bc. Lenku Švancarovou – telefonicky na 516 775 213 nebo na e-mail: svancarova@blansko.cz.

17.10.2020, 10:00 h | finanční odbor