Nemocnice Blansko omezuje neakutní ambulantní péči

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci a nedostatek zdravotnického personálu Nemocnice Blansko od 16. října 2020 omezuje neakutní ambulantní péči. Pacienty prosí, aby zvážili nutnost návštěvy nemocničních ambulancí v případě, že nemají akutní zdravotní potíže. Pokud máte plánované kontroly, preventivní vyšetření a odběry krve, prosíme, ověřte si, zda termín, který je domluvený, je platný. Pro případy, které vyžadují kontrolu či zákrok, zůstávají původní termíny v platnosti. Stav každého pacienta zhodnotí lékař, který rozhodne, zda lze zákrok odložit. V případě, že potřebujete pouze vystavit recept, spojte se s ambulancí telefonicky.

Omlouváme se, nemocnice reaguje na aktuální situaci a nutný přesun zdravotnického personálu z ambulancí na lůžková oddělení. Prioritou zůstává zajištění péče o lůžkové pacienty v těžkých stavech. Děkujeme za pochopení. Omezení se týká pouze ambulancí Nemocnice Blansko, nikoliv privátních lékařů, kteří z velké většiny ordinují v prostorách Polikliniky Blansko. Doporučujeme ověřit dostupnost jimi poskytované péče také telefonicky. Aktuální informace naleznete na webových stránkách Nemocnice Blansko. Připomínáme, že ve vnitřních prostorách nemocnice platí pro všechny osoby povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou.

16.10.2020, 11:28 h