Roušky budou od středy povinné také na veřejných prostranstvích

Vláda vyhlásila další protiepidemická opatření. Od středy 21. října bude nově platit povinnost nosit roušku nebo jinou ochranu úst a nosu také na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, a to v případě, že se jedná o setkání v menší než dvoumetrové vzdálenost a nejde o členy jedné rodiny. Mimo zastavěné oblasti povinnost nosit roušky neplatí. Roušky ale budou povinné v autě. Povinnost se nebude vztahovat pouze na řidiče, kteří pojedou sami nebo se členy rodiny. Přečtěte si podrobnosti o nových opatřeních.

20. 10. 2020, 15:44 h