Začalo hlasování o projektech 2. ročníku participativního rozpočtu Společně PRO Blansko

Ode dneška až do konce listopadu můžete dát hlas návrhům přihlášeným do participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Do finálního hlasování letos postoupilo deset projektů, z celkem 18 námětů, které letos navrhovatelé do participativního rozpočtu přihlásili. V participativním rozpočtu stejně jako loni vyčlenilo město z rozpočtu 600 tisíc korun. Za ně zrealizuje návrh, který u veřejnosti získá nejvíce hlasů.

Letos poprvé může každý hlasovat pro jeden až tři projekty, každému projektu ale lze udělit pouze jeden hlas. 

Představení všech projektů, které postoupily, naleznete v sekci Samospráva – Společně PRO Blansko – Přihlášené projekty 2020. Autoři postupujících návrhů mají možnost své návrhy prezentovat také prostřednictvím krátkých videí, které naleznete jednotlivých projektů. 

Hlasovat je možné elektronicky přes Mobilní Rozhlas na www.blansko.cz/anketa/problansko. Pro hlasování není nutná registrace v aplikaci Mobilní Rozhlas. Každý hlasující musí pro vstup do ankety vyplnit ověřovací kód, který mu bude zaslán na číslo mobilního telefonu, které uvede. Kromě Mobilního Rozhlasu je možné odevzdat svůj hlas i pomocí hlasovacího lístku, který jsou součástí Zpravodaje č. 18.

Vytištěné anketní lístky jsou k dispozici také na podatelnách městského úřadu. Své hlasy můžete odevzdávat přímo na podatelnách nebo je můžete vhodit do podacích schránek, které jsou umístěné na budovách městského úřadu. Pro započítání hlasu je nutné vyplnit osobní údaje – jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu a datum narození, ty jsou nezbytné pro následné ověření hlasujícího a to, zda splnil podmínky pro účast v hlasování – jde o občana Blanska staršího 18ti let.

9. 11. 2020, 10:16 h