Svoz bioodpadu končí příští týden

Poslední svoz kompostovatelného, biologicky rozložitelného odpadu (BRO) v letošním roce (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad, např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů proběhne dle původního rozpisu ve městě ve středu 25. listopadu 2020 a v místních částech ve čtvrtek 26. listopadu 2020

Další svozy se uskuteční až v dubnu 2021. BRO mohou obyvatelé města uložit celoročně v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě nebo v ul. Na Brankách v jejich provozních hodinách.

Kontakty:
SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034

Obyvatelé místních částí, kteří ještě mají zájem o hnědé kontejnery na BRO, se mohou obrátit na Pavla Viktorina, odd. komunální údržby a pozemků, tel.: 725 116 563.

19. 11. 2020, 08:15 h | odbor správy a rozvoje města