Blansko opět zajišťuje hlídání dětí zaměstnanců IZS

/Aktualizováno 8. ledna/ Na základě nařízení vlády o přechodu do 5. stupně PES je v Blansku opět zajištěna péče o děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému. Pro děti od 3 do 10 let věku ji poskytuje Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26. Hlídání je zajištěno do 22. ledna 2021, vždy v čase od 6:00 do 16:00 hodin.

V případě zájmu je třeba nahlásit kontaktní údaje zaměstnance (jméno a telefon), požadovaný datum nástupu, jméno a věk dítěte. Informace zasílejte vedoucí odboru správy a rozvoje města Petře Skotákové e-mailem na pskotakova@blansko.cz, nebo přímo na ředitele školy Dušana Krumnikla na e-mail: krumnikl@zsdvorska.com

Děti s sebou musí mít:

* přezůvky, případně oblečení na převlečení

* roušku

* svačinu + pití (teplý oběd bude zajištěn školou)

* pokud budou chtít, tak učení a úkoly z distanční výuky

* pokud bude potřeba zajištění on-line připojení se k distanční výuce kmenové školy, např. přes notebook/tablet/mobil, bude možné se domluvit přímo ve škole

Na hlavním vstupu do školy je vyvěšena informace, na který zvonek, případně telefonní číslo je třeba zazvonit, aby si děti převzal dohled.

31.12.2020, 10:58 h