V ulici Chelčického město pronajímá nebytové prostory

Město Blansko nabízí k pronájmu nebytové prostory v domě v ulici Chelčického 56. Nebytové jednotky o výměře 245,5 metrů čtverečních jsou k dispozici v suterénu a přízemí domu. Úpravy prostor si případný nájemce provede na vlastní náklady.

Žádost o pronájem musí obsahovat návrh nájemného minimálně ve výši 16 700 korun + platná sazba DPH + spotřeba energií. Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „Chelčického 56 – NEOTVÍRAT“ do 17. února 2021 do 14:00 hodin. Žádost zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Fotografie nabízeného prostoru naleznete na FB profilu města.

27. 1. 2021, 09:30 h | odbor správy a rozvoje města