Lidé si objednali kontejnery na bioodpad

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (BRO) si v první výzvě, která skončila k 31. lednu 2021, závazně objednalo bezmála šest stovek domácností. Hnědé nádoby o objemu 240 litrů jsou tentokrát určeny pro obyvatelé rodinných domů v centrální části města, lidé z místních částí je dostali již minulý rok. Z dotace Státního fondu životního prostředí město plánuje pořídit 800 kontejnerů. Další výzva pro zájemce, kteří o nádoby na BRO dosud nepožádali, zveřejníme v nejbližší době.

26. 2. 2021, 08:26 h | odbor správy a rozvoje města