Vláda omezila pohyb a setkávání lidí

Od pondělí 1. března začala platit zpřísněná vládní opatření proti šíření koronaviru. Hlavním cílem je omezit pohyb a setkávání lidí. Opustit bydliště za jiným účelem, například pokud chce někdo vyrazit na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5:00 do 21:00 hodin, a to pouze na území obce, nikoli okresu. Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti. Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad. Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není nutný žádný doklad. Hranice obcí v okrese Blansko si můžete prohlédnout v mapách. 

Cesty mezi okresy jsou až na výjimky, jako je cesta do zaměstnání nebo návštěva lékaře a úřadu, zakázány. Lidé se musí prokázat potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

Nově platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen v případě, že je člověk sám v přírodě. Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti. Na místech, kde je větší koncentrace lidí, je povinný respirátor třídy FFP2 či KN 95. Platí to například v prodejnách, provozovnách, na úřadech a v dopravě.

V pondělí se uzavřely také mateřské školy a první a druhé třídy základních škol. Omezení se dotkla také maloobchodního prodeje, kdy se zavřela část dosud otevřených obchodů. Otevřené zůstávají potraviny, lékárny, drogerie nebo prodejny pohonných hmot.

Seznamte se platnými opatřeními proti šíření koronaviru.

1. 3. 2021, 08:27 h