Platnost propadlých STK a řidičských průkazů se prodlužuje

Platnost propadlých řidičských a profesních průkazů nebo technické prohlídky vozidel se prodlužuje o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů, kterým skončila platnost v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. „V případě lhůty pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti se toto prodloužení nezaznamenává do registračního dokladu a rovněž se nebude měnit kontrolní nálepka na registrační značce,“ upřesnil vedoucí odboru vnitřních věcí Radek Gajdošík.

Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. V případě potřeby lze ale řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu ve stanici technické kontroly. Úřady, stanice technické kontroly nebo autoservisy uzavřeny nejsou.

Nařízení Omnibus II reaguje i na skutečnost, kdy v čl. 3 odst. 2 upravuje prodloužení platnosti i u těch řidičských průkazů, jimž platnost již jednou prodloužena byla, tj. znovu jim uplynula či uplyne v období od 1. září 2020 do 30. června 2021 se považuje za prodlouženou o 6 měsíců nebo do 1. července 2021 podle toho, co nastane později [tzn. že řidičský průkaz, jemuž už byla jednou platnost prodloužena dle nařízení 2020/698 např. do 25. října 2020 (tj. platnost v řidičském průkazu je 25. března 2020) je platný do 25. dubna 2021, ale při zohlednění druhé možnosti je platný až do 1. července 2021]. Dále uvádíme druhou možnost, a to kdy platnost řidičského průkazu uplyne v souvislosti se zněním nařízení 2020/698 k datu 29. března 2021 (platnost v řidičském průkazu je 29. srpna 2020), řidičský průkaz je v tomto případě prodloužen o šest měsíců, jelikož tato skutečnost nastane později než datum 1. července 2021 a je tudíž platný až do 29. září 2021.

4. 3. 2021, 08:20 h | odbor vnitřních věcí