Hlasujte o podobě cesty na Sportovním ostrově

Novou cestu pro pěší plánuje město vybudovat na Sportovním ostrově na pravém břehu řeky Svitavy. Upravený prostor by měl vést podél řeky, propojí zhruba půlkilometrový úsek, na němž nyní dochází ke kolizím chodců a sportovců využívajících zokruhovaný úsek okolo baseballového hřiště.
Sportovci by nadále mohli využívat asfaltový okruh, pěší by získali bezpečný chodník pro vycházky. Nový chodník naváže na připravovanou stavbu lávky pro pěší přes řeku Svitavu, která propojí Sportovní ostrov s připravovanou komerční zónou na místě bývalých skleníků.
Město chce v letošním roce připravit projekt a potřebná povolení, stavba cesty by měla přijít na řadu po dokončení lávky přes řeku. Veřejnost nyní může hlasovat v on-line anketě o podobě nového chodníku. Na místě by mohla vzniknout tzv. šlapáková cesta, jaká vede například podél Poduklí, nebo mlatový chodníček, který pěší už nyní využívají třeba v parku na náměstí Svobody.

15. 3. 2021, 13:31 h | odbor správy a rozvoje města