Sčítání lidí, domů a bytů bude on-line i prostřednictvím papírových formulářů

Sčítání lidí, domů a bytů 2021 začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března. Český statistický úřad nabízí možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte on-line má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný formulář, a to v době od 17. dubna do 11. května 2021. Distribuci formuláře zajistí sčítací komisaři a síť více než 800 kontaktních míst. Sčítáním se zjišťují jak základní údaje o obyvatelstvu, tak informace týkající se struktury domácností, bytového a domovního fondu.

22. 3. 2021, 11:28 h