Město vydalo aktualizovaný Pořadník žadatelů o pronájem bytu

Město Blansko aktualizovalo Pořadník žadatelů o pronájem bytu. Seznam je platný k 1. dubnu 2021 a zájemci ho najdou na webových stránkách Odboru správy a rozvoje města, oddělení bytového a nebytového hospodářství.

Pronájem bytů upravuje Směrnice o hospodaření s byty v majetku města Blanska. Pořadník žadatelů o pronájem bytu se aktualizuje vždy jednou za tři měsíce k datu 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října daného kalendářního roku.

6. 4. 2021, 12:16 h | odbor správy a rozvoje města