Sčítání 2021: elektronický formulář bude mít o víkendu omezené některé funkce

V sobotu 10. dubna a v neděli 11.dubna dojde k dočasnému omezení při přihlašování do elektronického formuláře pro Sčítání 2021. Dočasnou odstávku bude mít přihlašování prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci (NIA) a přes datové schránky fyzických osob. Nejčastější způsob přihlášení pomocí platného osobního dokladu a data narození nebude plánovanou odstávkou nijak dotčen. 

Sčítání pomocí on-line formuláře je prodlouženo až do 11. května. Termín byl posunut oproti původnímu datu téměř o měsíc kvůli komplikacím, které nastaly při spuštění systému na konci března a také kvůli přetrvávající nepříznivé pandemické situaci. Ti, kteří nevyužijí on-line sčítání, mají zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář v termínu od 17. dubna do 11. května 2021. Získat ho lze spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty. Vyplněný formulář v odpovědní obálce lze odevzdat na poště nebo vhozením do poštovní schránky.

Průběh Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v jednotlivých krajích, můžete sledovat v interaktivní mapě na webových stránkách scitani.cz.

9. 4. 2021, 18:28 h