Zápisy do prvních tříd končí v pátek 16. dubna

Připomínáme, že zápisy dětí do prvních tříd se v blanenských základních školách konají od 6. do 16. dubna 2021. Stejně jako minulý rok probíhají bezkontaktní formou, tedy bez přítomnosti rodičů a dětí ve školních budovách. Žádosti o přijetí musí zákonní zástupci do škol doručit písemně. Lze to provést buď elektronicky do datové schránky, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo v listinné podobě poštou či doručením do poštovní schránky školy. Zápisy do mateřských škol v Blansku se uskuteční od 3. do 14. května 2021 a také bezkontaktně.

Přečtěte si podrobnosti o zápisech do základních a mateřských škol v Blansku.

14. 4. 2021, 13:28 h | odbor správy a rozvoje města