Svoz bioodpadu pokračuje. Odvoz všech druhů odpadů je zajištěn i v rekonstruovaných částech města

Svozová firma v těchto dnech pokračuje ve vyvážení hnědých popelnic s bioodpadem. S ohledem na množství odpadu a souběh svozu biopopelnic a odpadu ukládaného do plastových pytlů, bude svoz probíhat až do pondělí. Nevyvezené popelnice a pytle proto ponechte umístěné na viditelném místě u silnice. Posledním dnem svozu by mělo být pondělí 26. dubna. Tímto bude pytlový svoz bioodpadu ve městě ukončen a nadále už bude pokračovat jen svoz odpadu umístěného do plastových kontejnerů. Ty město loni rozdalo zdarma obyvatelům místních částí, letos je rozdalo ve dvou etapách i v centrálním Blansku.

Odvoz odpadu je průběžně zajišťován také v rekonstruovaných částech města, a to v součinnosti s firmami, které rekonstrukce provádějí. V případě, že z důvodu stavby přímo k nemovitostem neprojede svozové vozidlo, zajistí pracovníci stavby přesun popelnic na přístupné místo a jejich návrat k nemovitostem. Zajištěn je takto svoz komunálního i biologicky rozložitelného odpadu. Je ale nutné, aby si každý popelnici označil adresou, aby nádoby mohly být vráceny na správné místo.
V případě, že obyvatelům v rekonstruovaných ulicích nebude svezen komunální odpad, prosíme, aby informovali pracovníky oddělení komunální údržby a pozemků, aby byla sjednána náprava.

Město zajišťuje svoz odpadu fyzickým osobám, nikoliv podnikatelským subjektům. Ty jsou ze zákona povinny zajistit svoz odpadu ze své provozovny na vlastní náklady. Pokud má podnikatelský subjekt u svozové firmy řádně objednán a uhrazen svoz odpadu ze své provozovny a přesto odpad není vyvezený, je třeba informovat oddělení komunální údržby a pozemků.

23. 4. 2021, 07:50 h | odbor správy a rozvoje města