Poplatek za psa je třeba uhradit do konce dubna, poplatek za odpad pak do konce května

Finanční odbor města upozorňuje občany, že poplatek za psa je nutné uhradit do konce dubna. Složenky, stejně jako e-maily s platebními údaji, byly rozeslány začátkem měsíce. Majitelé psů mají povinnost uhradit poplatek na základě obecně závazné vyhlášky města Blanska o místním poplatku ze psů. Poplatek zůstává ve stejné výši jako v minulém roce.

Začátkem měsíce května začne město občanům rozesílat také složenky na úhradu místního poplatku za svoz odpadu. Splatnost tohoto poplatku je k 31. květnu 2021. Všem poplatníkům, kteří požádali o e-mailovou komunikaci, bude namísto složenky zaslán začátkem května e-mail s platebními údaji. Ostatní poplatníci naleznou složenku ve schránce. Žádáme občany, kteří platí poplatek za komunální odpad pomocí SIPO, a toto SIPO jim je následně inkasováno z jejich bankovního účtu, aby si zkontrolovali a případně navýšili maximální hranici inkasa. Tento poplatek již nebude placen ve dvou splátkách, ale pouze v jedné, a to právě v měsíci květnu. Na základě obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává poplatek ve stejné výši jako v předešlém roce. 

27. 4. 2021, 16:00 h | finanční odbor