Zápisy do mateřských škol začínají v pondělí 3. května

Zápisy do mateřských škol zřizovaných městem Blanskem se uskuteční od pondělí 3. května do pátku 14. května 2021. Podobně jako loni proběhnou bezkontaktní formou, tedy bez přítomnosti rodičů a dětí ve školních budovách. Žádosti o přijetí musí zákonní zástupci do škol doručit písemně. Lze to provést buď elektronicky do datové schránky, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo v listinné podobě poštou či doručením do poštovní schránky školy.

Zjistěte si podrobnosti o zápisech do mateřských škol v Blansku.

30. 4. 2021, 07:37 h | odbor správy a rozvoje města