Město zajistí také svoz kontejnerů na bioodpad, které si lidé sami zakoupí

Distribuce sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad (BRO) už je ukončena. Všech osm set nádob už město ve třech vlnách rozdalo zdarma zájemcům z centrální části Blanska. Stejně jako tisícovku nádob, které loni získali obyvatelé místních částí Blanska. Další nádoby město zatím pořizovat neplánuje. Obyvatelům rodinných domů, kteří chtějí bioodpad třídit a o kontejner se v termínu nepřihlásili, přesto nabízíme pravidelný svoz bioodpadu od jejich domovů zdarma. Je ale nutné, aby si plastovou nádobu hnědé barvy o objemu 240 litrů zajistili individuálně. Splňovat ovšem musí normu EN 840-1 (na nádobě je vyražena). Jedině tak může město zajistit pravidelný svoz do ní uloženého bioodpadu.

Pytlový svoz BRO z centrální části města se začátkem května skončil. Obyvatelé, kteří si nezajistili hnědý kontejner, mají možnost bioodpad dál zdarma ukládat na kompostárnu nebo na obě sběrná střediska odpadů v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách. Ve městě jsou rozmístěny také více než čtyři desítky hnědých velkokapacitních kontejnerů na bioodpad o objemu 1100 litrů. Nacházejí se například v zahrádkářských lokalitách nebo na sídlištích. Jejich počet bude odbor správy a rozvoje města v letošním roce ještě navyšovat.

12. 5. 2021, 07:00 h | odbor správy a rozvoje města