Mění se některá protiepidemická opatření. Děti ve školách sundají roušky

Od úterý 8. června nemusejí žáci a učitelé ve třídách (s výjimkou tří krajů) nosit roušky. Ochrana dýchacích cest ale stále zůstává povinná ve společných prostorách školy a o přestávkách.

Z rozhodnutí vlády se také sjednotilo prokazování bezinfekčnosti, stejná pravidla tak budou platit při návštěvě restaurace i kulturní akce. Lidé bezinfekčnost mohou nově prokázat jak testem z odběrového centra, tak testem ze zaměstnání nebo samotestem. Další způsob, jak prokázat nepřítomnost viru, je předložení potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v posledních šesti měsících nebo certifikát o očkování, pokud je vakcinovaný člověk alespoň 22 dní od podání první dávky. Certifikát je možné získat přímo na očkovacím místě nebo na webovém portále Ministerstva zdravotnictví. 

Od úterý 8. června se také navyšuje kapacita návštěvníků hromadných akcích. Na těch venkovních jsou povoleny až dvě tisícovky lidí, ve vnitřních prostorách polovina, tj. tisíc návštěvníků.

8. 6. 2021, 11:58 h