Moravská galerie v Brně hledá pamětníky

Moravská galerie v Brně hledá pamětníky archeologických vykopávek v jeskyni Kůlna z let 1962 – 1976. Pamětníky hledají kurátoři galerie v souvislosti s připravovanou výstavou Rodinné záležitosti: archeologie a konceptuální umění. Zajímají je vzpomínky těch, kteří se účastnili archeologických vykopávek pod vedením archeologa Karla Valocha v jeskyni Kůlna v 60. a 70. letech 20. století, případně spolupracovali s jeho synem Jiřím Valochem. Ty, kteří se těchto výzkumů účastnili, prosí, aby zkontaktovali kurátory připravované výstavy Janu Písaříkovou (778 522 853, Pisarikova.jana@seznam.cz) nebo Petra Ingerleho (778 533 639). 

morgal-vyzva-59826-5428_800.jpg

14. 9. 2021, 14:59 h