Město nabízí pronájem nebytových prostor v Sadové ulici

Město Blansko nabízí k pronájmu nebytové prostory o celkové výměře 53,08 m2, které se nacházejí v I. nadzemním podlaží budovy čp. 149 v ulici Sadová 2, Blansko. Žádosti o pronájem musí obsahovat: jednoduchý podnikatelský záměr, návrh nájemného v Kč/m2/rok + platná sazba DPH (minimální výše nájemného musí činit 1.000 Kč/m2/rok + platná sazba DPH) a kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku.

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "Sadová 2 – NEOTVÍRAT" do 27. září 2021 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

10. 9. 2021, 10:04 h | odbor správy a rozvoje města