Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o dotace

Rada města Blanska vyhlásila dotační program Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podávat od 4. do 15. října 2021. K tomuto datu musí být žádost doručena v tištěné podobě, její předání k poštovní přepravě nestačí. Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh je možné doručit prostřednictvím podatelny MěÚ Blansko, doporučeně poštou, osobně v úředních hodinách na pracovišti Centra pro podporu komunitního plánování Blansko odboru SOC, kancelář č. 31, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko, po předchozí telefonické domluvě lze i mimo úřední hodiny, a ve shodné podobě také elektronicky na e-mailovou adresu: komunitniplanovani@blansko.cz.

Zjistěte si více o dotačnímu programu

Žádost o dotaci na sociální služby 2022

16. 9. 2021, 12:23 h | odbor sociálních věcí