Bioodpad patří do hnědých kontejnerů. V kompostárně za něj získáte kompost zdarma

Oddělení komunální údržby připomíná, že svoz pytlovaného bioodpadu skončil letos v dubnu. Prosíme občany, aby to respektovali a biologicky rozložitelný odpad ukládali pouze do hnědých velkokapacitních kontejnerů umístěných na místech určených pro separovaný odpad, nebo do plastových popelnic o objemu 240 litrů, které město zdarma rozdalo v centrálním Blansku i místních částech. V případě většího množství bioopadu lze využít možnost uložení v obou sběrných dvorech nebo přímo na kompostárně na Starém Blansku.  Pro občany platící poplatek za odpad městu Blansku je příjem bioodpadu zdarma, stejně tak je v kompostárně proti odevzdanému bioodpadu možný odběr adekvátního množství kompostu zdarma. Umístění bioodpadu v plastových pytlech podobně jako jiného typu netříděného odpadu na veřejných komunikacích je považováno za černou skládku a jako takové může být také pokutováno.

30. 9. 2021, 12:13 h | odbor správy a rozvoje města