Město nabízí pronájem garážového stání

Město Blansko nabízí k pronájmu nebytové prostory nebytové prostory – garážové stání v bytovém domě čp. 2385  na ul. Okružní 1b  na pozemku parc. č. 4938 v k.ú. Blansko: garážové stání č. 7 o výměře 12 m2 ve II. PP budovy. Žádost o pronájem musí obsahovat návrh nájemného v Kč/m2/rok (min. 500 Kč/m2/rok).

Písemné žádosti se podávají na adresu: MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „garáž Okružní 1b – NEOTVÍRAT“ do 21. října 2021 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

4. 10. 2021, 13:12 h | odbor správy a rozvoje města